Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe sotatieteiden maisterikurssilta valmistuneiden nimittämistilaisuudessa 29.8.2013

Arvoisat sotatieteiden maisterit, onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden maisterin tutkinnosta ja nimitän Puolustusvoimien palveluksessa olevat upseerin virkoihin.

Astutte tehtäviinne tilanteessa jossa sekä suomalainen yhteiskunta että ympäröivä maailma ovat keskellä suuria muutoksia. Puolustusvoimien ja teidän tehtävänä on varustautua isänmaamme puolustamiseen kaikissa tilanteissa pahimman varalle.

Yksi asia on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Puolustusvoimilla on tehtävä, jota kansalaiset pitävät erittäin tärkeänä. Myös kansalaisten vuosikymmenet jatkunut luottamus puolustusvoimien kykyyn suorittaa tehtävänsä kunnialla on säilynyt vakaana. Kansalaisten luottamus omaan turvallisuuteen – sekä yksilöinä että yhteiskuntana – on yksi vakaan yhteiskunnan keskeisistä edellytyksistä. Varmuus taloudellisesta turvallisuudesta, lakien kunnioitus ja kansalaisten tasavertaiset poliittiset oikeudet ovat tärkeitä, mutta eivät ne yksin riitä, vaan tarvitaan myös sotilaalliset välineet pahimman varalle turvaamaan kansalaisten elinmahdollisuudet.

Luottamusta ja hyvinvointia ei ole mahdollista laskea yhden tekijän varaan. Mutta kun yhteiskunnan perusturvallisuus on kunnossa, voidaan puuttua tehokkaammin myös muihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Siksi on tärkeää, että vaikeat taloudelliset olot eivät saa johtaa puolustuskykymme pysyvään alasajoon, sillä se ei ongelmiamme ratkaise mutta synnyttää kyllä uusia.

Teillä on oltava myös tulevina vuosina välineet perustehtävänne hoitamiseen. Siihen tarvitaan niin yleistä asevelvollisuutta kuin riittävää materiaalista valmiutta. Nämä kaksi perusedellytystä eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan päinvastoin, ne tukevat toinen toisiaan. Sen lisäksi te joudutte oppimaan koko ajan uutta – myös maanpuolustuksessa elinikäinen oppiminen on osa upseerin jokapäiväistä elämää.

Minä toivon teidän suhtautuvan avarakatseisesti tulevaisuuteenne ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Teillä on muuttumaton perustehtävä, mutta keinot sen hoitamiseen voivat vaihdella eri aikoina. Kaiken lähtökohta on oman maan puolustaminen ja se tulee tehdä uskottavalla tavalla. Keinojen tulee kuitenkin heijastella ympäristömme muutoksia. Olkaa siis valmiita tarttumaan niin uusiin kansainvälisiin haasteisiin kuin muun yhteiskunnan tukemiseen liittyviin tehtäviin.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ja opettajat, kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Kurssilaisten menestys osoittaa, että olette onnistuneet tehtävässänne. Olette luoneet tutkinnon suorittaneille upseereille edellytykset suoriutua entistä vaativimmissa tehtävissä. Teidän ansiostanne puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy korkeatasoisena.

Arvoisat maisterit, onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.