Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiovierailun juhlaillallisella Tukholmassa 17.4.2012

Haluan kiittää Teidän Majesteettianne maatani ja sen kansaa koskevista ystävällisistä sanoista. Suomen ja Ruotsin väliset suhteet ovat todellakin erittäin hyvät ja läheiset. Olen hyvin iloinen siitä, että voin tehdä presidenttikauteni ensimmäisen virallisen valtiovierailuni Ruotsiin. Tämähän on ollut maamme historiassa jo pitkä perinne, jota olen halunnut jatkaa. Perinne ilmentää erinomaisella tavalla naapuruussuhteemme läheisyyden ja merkityksen.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 200 vuotta siitä, kun Ruotsin kruununprinssi Karl Johan ja Venäjän keisari Aleksanteri I tapasivat Turussa. Hallitsijoiden yhteisellä päätöksellä Suomi erotettiin lopullisesti Ruotsista. Yhteydet läntiseen naapuriimme eivät tietenkään katkenneet tähän, eivät myöskään luhistuneet ruotsinaikaiset rakenteet kehittyvässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatkuvuus mahdollisti omalta osaltaan sen, että Suomi on tänään vauras, pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ruotsin kielen perustuslaillinen asema Suomessa ja suomen kielen ja kulttuurin yhä vahvistuva asema Ruotsissa luovat tänään perustaa naapurisuhteillemme ja asemallemme eurooppalaisina kulttuurimaina.

Tänä päivänä olemme molemmat aktiivisia jäsenmaita Euroopan unionissa. Unionin sisämarkkinoilla meidät yhdistää erittäin hyvin kehittyneet taloussuhteet ja elinkeinoelämämme pitkälle kehittynyt integraatio. Yrityksillä on suorat ruohonjuuritason yhteydet. Tukirakenteista haluan mainita Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin, joka on jo 75 vuotta tarjonnut elinkeinoelämämme edustajille hyvän kontaktiperustan. Olemme tänään läheisiä yhteistyöpartnereita. Jaamme näkemykset maailmankaupan kehittymisestä ja sen periaatteista.

Molemmat maamme panostavat vahvasti koulutukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön. Toivoisin että tässä voisimme rakentaa tulevaisuutta yhteisen panostuksen pohjalta yhä enenevässä määrin. Olen vakuuttunut siitä, että yhteinen intressimme on tehdä maanosastamme ja Pohjolasta vastaisuudessakin kilpailukykyinen, teknologisesti ja yhteiskunnallisesti edistynyt alue.

Haluan kiittää Teidän Majesteettianne ja kaikkia läsnä olevia siitä ystävällisestä ja lämpimästä vastaanotosta, josta vaimoni ja minä olemme saaneet nauttia. Vierailuohjelma on kiinnostava ja kattaa sekä perinteiset yhteiset arvomme että sen, mikä liittyy nykyaikaan ja tuleviin yhteisiin haasteisiimme.

Pyydän saada nostaa maljan maidemme ja kansojemme erinomaisille suhteille sekä Teidän Majesteettinne henkilökohtaiselle onnelle ja menestykselle.