Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe 2.2.2020

Hyvät kanssaihmiset!

Yhteisvastuukeräyksellä on jo 70 vuoden ajan autettu apua tarvitsevia, niin meillä Suomessa kuin maailman kriisialueillakin.

Sotien jälkeen keräyksen tuotolla autettiin sodan seurauksista ja katovuosista kärsineitä sekä Suomea jälleenrakentaneita.

Vuosikymmenten mittaan hyvinvointimme on vahvistunut. Samalla tietoisuutemme köyhyydestä ja hädästä maailmalla on kasvanut. Näistä syistä Yhteisvastuukeräys auttaa nykyisin paitsi kotimaassa myös maailman katastrofialueilla ja kehitysmaissa asuvia. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Tänään käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen teema on vanhemmuuden tukeminen.

Keräystuotosta 40 prosenttia jää Suomeen. 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan erilaisiin vanhemmuutta tukeviin toimiin maailman katastrofialueilla.

Hyvät kuulijat,

Vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Puhuttaessa vanhemmuudesta pitää muistaa, että keskustelua ei voi käydä ilman lapsia. Kun lapsilta ja nuorilta on kysytty mitä he itse toivovat, heidän vastauksensa on selkeä: enemmän yhteistä aikaa perheenä. Tavallista, rauhallista arkea, ei vanhemmuuden suorittamista. Arkea, jossa on hyvä ja turvallista olla.

Suomalaisten perheiden arki on moninaista. Yhteinen tehtävämme on rakentaa sellaista Suomea, jossa perheiden on hyvä elää ja he saavat tarvitsemansa tuen ja kannustuksen. Julkisten palveluiden, samoin kuin yhteisöjen ja järjestöjen merkitys on korvaamaton.

Matalan kynnyksen palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jos tuen tarve jää ääneen sanomatta. Miten pystyisimme rohkaisemaan vanhempia ottamaan avun tarve puheeksi riittävän ajoissa? Tukea voi tarvita kuka vain, taustaan tai taloudelliseen asemaan katsomatta.

Vanhemmuuden peruskysymykset ja tehtävät ovat yhtäläisiä niin kehittyvissä maissa kuin Suomessakin. Haasteet ja vaikeudet ovat toki erilaisia.

Yhteisvastuun kansainvälisissä kohdemaissa vanhempien suurin huoli on usein se, mistä saada lapsille tarvittava ruoka ja koulutus. Yhteisvastuukeräyksellä näihinkin tarpeisiin vastataan. Vanhemmuus on yhtä tärkeää kaikkialla.

Hyvät kuulijat,

Suomalaisessa keskustelussa on viime aikoina puhuttu siitä, että monet nuoret pelkäävät vanhemmaksi tulemista. Vanhemmuuden vastuut ja velvoitteet koetaan raskaina.

Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia paineita ja odotuksia. Työelämän ja perheen yhteensovittaminen on useissa lapsiperheissä vaativaa, harvoin kuitenkaan ylivoimaista. Maailman onnellisimmaksi arvioidussa maassa ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta.

Meidän jokaisen vanhemman on hyvä aika ajoin miettiä tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen lohdullista kampanjatunnusta: Sinä riität!

Näillä sanoilla avaan Yhteisvastuukeräyksen.