Presidentens penna: Fördomar är försåtliga

Under coronautbrottet har vi alla ändrat vårt yttre beteende, inte minst på grund av begränsningarna. Förändringar sker också i våra sinnen. Många fokuserar sina tankar på de saker och värderingar som är viktigast för dem, och känner oro för de närstående. Många lever med en tung börda: hur ska jag klara mig, har jag redan förlorat för mycket, kan jag fortfarande återgå till det normala eller lyckas jag undvika den allvarliga sjukdomen?