Besöks- och postadress

Mariegatan 2, 00170 HELSINGFORS

Telefon

029 522 6000

(även Talludden och Gullranda)

E-postadresser

kirjaamo@tpk.fi

förnamn.efternamn@tpk.fi

Medieförfrågningar

För media