Republikens presidents kansli

Besöks- och postadress

Mariegatan 2, 00170 HELSINGFORS

Telefon

(09) 66 11 33

(även Talludden och Gullranda)

Telefax

(09) 638 247,

kabinettet (09) 630 292,

adjutanterna (09) 6221474

E-postadresser

kirjaamo@tpk.fi

förnamn.efternamn@tpk.fi

Medieförfrågningar

För media