1. adjutant

Pasi Seppälä

Överstelöjtnant

Född 19. November 1972 i Lappajärvi
Gift, tre barn

Kadettskolan 19941998
Generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan 20092011

Republikens presidents 1. adjutant 2018

Republikens presidents 2. adjutant 20162018
Republikens presidents 3. adjutant 20142016
Stabsofficer, Huvudstaben 2014
Stabsofficer och Chef för luftvärnssektorn, Staben för Arméns materielverk 20112014
Lärare, Luftkrigskolan 2008
Chef för luftvärnskadettkursen, Luftvärnsskolan 20062007
Stabsofficer, Multinational Brigade Centre Staben, KFOR, Kosovo 20052006
Lärare och Chef för luftvärnskadettkursen, Luftvärnsskolan 20012005
Utbildningsofficer och Vice enhetschef, Helsingfors Luftvärnsregemente 19982001
Arméstaben, kansliet 2011