Jan Brunberg

Kommendör

Född i Borgå den 10.5.1976
Gift, två döttrar

Sjökrigsskolan 1997–2001
Generalstabsofficers examen, Försvarshögskolan 2011–2013

1:a adjutant hos republikens president, 2020–
2:a adjutant hos republikens president, 2018–2020
3:e adjutant hos republikens president, 2016–2018
Forskningschef, Marinstaben, 2014–2016
Vice chef vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2013–2014
Operationsofficer vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2010–2011
Divisionschef vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2010
Fartygschef, FNS Raahe och Porvoo, Skärgårdshavets marinkommando, 2008–2010
Förste officer, FNS Raahe och Porvoo, Skärgårdshavets marinkommando, 2007–2008
Internationella uppdrag, KFOR, Kosovo, 2006–2007
Officerstjänst ombord på fartyg, Skärgårdshavets marinkommando, 2001–2006