Tino Savolainen

Överstelöjtnant

Född i Karstula 26.9.1976
Gift, två barn

Sjökrigsskolan 1997–2001
Generalstabsofficers examen, Försvarshögskolan 2011–2013

2:a adjutant hos republikens president, 2020–
3:e adjutant hos republikens president, 2018–2020
Avdelningschef, Uttis jägarregemente 2017–2018
Stabsofficer, Arméstaben 2015–2017
Sektorchef, Uttis jägarregemente 2013–2014
Enhetschef, Uttis jägarregemente 2011–2012
Enhetschef, Europeiska unionens stridsgrupper (NLBG) 2010–2011
Biträdande enhetschef, Uttis jägarregemente 2006–2010
Utbildare, Uttis jägarregemente 2002–2006

Deltagit i flera internationella militära krishanteringsinsatser.