Tino Savolainen

Överstelöjtnant

Född den 26 september 1976 i Karstula
Gift, två barn

Kadettskolan, 1998–2002
Generalstabsofficers examen, Försvarshögskolan, 2012–2013 och 2014–2015

2:a adjutant hos republikens president, 2020–
3:e adjutant hos republikens president, 2018–2020
Avdelningschef, Uttis jägarregemente, 2017–2018
Stabsofficer, Arméstaben, 2015–2017
Sektorchef, Uttis jägarregemente, 2013–2014
Enhetschef, Uttis jägarregemente, 2011–2012
Enhetschef, Europeiska unionens stridsgrupper (NLBG), 2010–2011
Biträdande enhetschef, Uttis jägarregemente, 2006–2010
Utbildare, Uttis jägarregemente, 2002–2006

Deltagit i flera internationella militära krishanteringsinsatser.