2. adjutant

Jan Brunberg

Kommendör

Född i Borgå den 10.5.1976
Gift, två döttrar

Sjökrigsskolan 1997–2001
Generalstabsofficers examen, Försvarshögskolan 2011–2013

2. adjutant till Republikens president, 2018
3. adjutant till Republikens president, 20162018
Forskningschef, Marinstaben, 2014–2016
Vice chef vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2013–2014
Operationsofficer vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2010–2011
Divisionschef vid 6. Robotflottiljen, Skärgårdshavets marinkommando, 2010
Fartygschef, FNS Raahe och Porvoo, Skärgårdshavets marinkommando, 2008–2010
Förste officer, FNS Raahe och Porvoo, Skärgårdshavets marinkommando, 20072008
Internationella uppdrag, KFOR, Kosovo, 20062007
Officerstjänst ombord på fartyg, Skärgårdshavets marinkommando, 2001–2006