Ville Hukkanen

Major

Född den 21 juli 1979 i Kempele
Gift, två döttrar

Kadettskolan, 2000–2004
Tilläggsstudier i teknik, 2014–2015
Generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan, 2015–2017
Joint and Combined Warfighting School, Joint Forces Staff College, National Defense University, USA, 2020

3:e adjutant hos republikens president, 2020–
Lärare, Försvarshögskolan, 2019–2020
Avdelningschef, Artilleriskolan vid Markstridsskolan, 2017–2019
Planeringsofficer, Pansarbrigaden, 2013–2014
Internationella uppgifter, ISAF, Afghanistan, 2012–2013
Enhetschef, Pansarbrigaden, 2009–2012
Vice enhetschef, Pansarbrigaden, 2008–2009
Utbildare, Pansarbrigaden, 2004–2008