Ville Hukkanen

Major

Född i Kempele 21.7.1979
Gift, två döttrar

Kadettskolan 2000–2004
Tilläggsstudier i teknik 2014–2015
Generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan 2015–2017
Joint and Combined Warfighting School, Joint Forces Staff College, National Defense University, USA 2020

3:e adjutant hos republikens president 2020–
Lärare, Försvarshögskolan, 2019–2020
Avdelningschef, Artilleriskolan vid Markstridsskolan, 2017–2019
Planeringsofficer, Pansarbrigaden, 2013–2014
Internationella uppgifter, ISAF, Afghanistan, 2012–2013
Enhetschef, Pansarbrigaden, 2009–2012
Vice enhetschef, Pansarbrigaden, 2008–2009
Utbildare, Pansarbrigaden, 2004–2008