3. adjutant

Tino Savolainen

Överstelöjtnant

Född i Karstula 26.9.1976
Gift, 2 barn

Sjökrigsskolan 1997–2001
Generalstabsofficers examen, Försvarshögskolan 2011–2013

3. adjutant till Republikens president, 2018-
Avdelningschef, Uttis jägarregemente 2017–2018
Stabsofficer, Arméstaben 2015–2017
Sektorchef, Uttis jägarregemente 2013–2014
Enhetschef, Uttis jägarregemente 2011–2012
Enhetschef, Europeiska unionens stridsgrupper (NLBG) 2010–2011
Biträdande enhetschef, Uttis jägarregemente 2006–2010
Utbildare, Uttis jägarregemente 2002–2006

Deltagit i flera internationella militära krishanteringsinsatser.