Jouni Mölsä

Ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola, 1991

Kommunikationschef för republikens president och medlem av kabinettet, 2019–
Nationell expert, generalsekretariatet för Europeiska unionens råd, 2019
Kommunikationsdirektör, utrikesministeriet, 2012–2019
Pressråd, utrikesministeriet, London, 2010 –2012
Politisk redaktör, Helsingin Sanomat, 1997–2010
Radioproducent, BBC World Service, London, 1993–1997
Juridisk redaktör, Helsingin Sanomat, 1991–1993
Redaktör, Helsingin Sanomat, stadsredaktionen, 1990
Redaktör, Uusi Suomi och Radio City, 1988–1990
Tf. amanuens, Helsingfors handelshögskola, institutionen för marknadsföring och
produktionsekonomi, 1987
Projektchef, Uusi Suomi Oy, annonsmarknadsföring, 1987