Jouni Mölsä

Född 12.12.1960
Ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola, 1991

Kommunikationschef för republikens president och medlem av kabinettet, 2019–
Nationell expert, generalsekretariatet för Europeiska unionens råd, 2019
Utrikesministeriet, kommunikationsdirektör, 2012–2019
Utrikesministeriet, pressråd, London, 2010 –2012
Helsingin Sanomat, politisk redaktör, 1997–2010
BBC World Service, London, radioproducent, 1993–1997
Helsingin Sanomat, juridisk redaktör, 1991–1993
Helsingin Sanomat, redaktör, stadsredaktionen, 1990
Uusi Suomi och Radio City, redaktör, 1988–1990
Helsingfors handelshögskola, institutionen för marknadsföring och
produktionsekonomi, tf. amanuens, 1987
Uusi Suomi Oy, annonsmarknadsföring, projektchef, 1987
Utrikesredaktör, TV-nyheterna, Rundradion 20012003
Arbetat som sommarredaktör och vikarie vid inrikesredaktionen, radionyheterna och Rundradions engelskspråkiga redaktion