Tuomas Telkkä

Diplomingenjör, Villmanstrands tekniska universitet, 2011

Rådgivare i inrikes frågor till republikens president och medlem av kabinettet, 2021–
Rådgivare till ledningen, OP Gruppen, 01/2021–06/2021
Chef för samhällsrelationer, OP Gruppen, 2017–2020
Ledande sakkunnig, Arbetsgivarna för servicebranscherna, 2013–2016
Ombud, Företagarna i Finland, 2011–2013
Ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, 2008