Ismo Siikaluoma

Född den 19 juni 1969 i Helsingfors
Gift, två barn

Kommodor i a.
Generalstabsofficer, Försvarshögskolan 2007
Sjökapten, Satakunta yrkeshögskola 2004
Sjöbevakningsofficer, Försvarshögskolan 1996

Slottsfogde vid republikens presidents kansli 2021
Enhetschef, direktör för sjösäkerhet, staben för Gränsbevakningsväsendet 2017–2021
Biträdande kommendör, Bevakningsflygdivisionen 2016–2017
Biträdande kommendör, Finska vikens sjöbevakningssektion 2011–2015
Gränssäkerhetsexpert, projektchef, staben för Gränsbevakningsväsendet 2009–2010
Chef för sjöbyrån (operationschef), Västra Finlands sjöbevakningssektion 2007–2008
Stabsofficerselev , Försvarshögskolan 2005–2007
Befälhavare för bevakningsfartyg, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion 2000–2005
Chef för gränskontrollavdelningen, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion 1998–1999
Styrman på bevakningsfartyg, regionofficer, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion 1996–1997