Anne Puonti

Född i Savitaipale den 20.5.1963
Gift, ett barn

Pedagogie magister, Joensuu universitet 1987
Filosofie doktor, Helsingfors universitet 2004

Slottsfogde vid republikens presidents kansli 2006
Förvaltningsdirektör, centralkriminalpolisen 20052006
Utvecklingschef, centralkriminalpolisen 20032004
Forskare, Helsingfors universitet 19992002
Forskare, centralkriminalpolisen 19911999
Lärare 19861991