Juuso Rönnholm

Född i Storå i Södra Österbotten den 17 juli 1984

Politices magister, Åbo universitet 2011

​Republikens presidents specialmedarbetare och medlem av kabinettet 6/2018
Justitieministerns specialmedarbetare 2/20185/2018
Republikens presidents specialmedarbetare och medlem av kabinettet 6/20171/2018
Inrikesministerns specialmedarbetare 8/2016–6/2017
Lobbykonsult, Cocomms Oy 3/2015–8/2016
Trafik- och kommunministerns specialmedarbetare 6/2014–3/2015
Social- och hälsovårdsministeriets specialmedarbetare 5/2013–6/2014
Socialpolitisk sekreterare och informationssekreterare, Samlingspartiets riksdagsgruppskansli 11/2011–5/2013
Riksdagsledamotsassistent 8/2008–11/2011