Petri Hakkarainen

Doctor of Philosophy (Modern History), University of Oxford, 2008
Politices magister (politisk historia, statslära), Helsingfors universitet, 2001

Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare till republikens president och medlem av kabinettet, 2018–
Ministerråd, ledare för det politiska teamet, Finlands ambassad i Washington, 2017–2018
Senior Diplomatic Advisor, Geneva Centre for Security Policy, 2015–2017
Enhetschefens ställföreträdare, enheten för planering och forskning, utrikesministeriet, 2013–2015
Senior Fellow, Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam, 2012–2013
Utrikessekreterare, Finlands ambassad i Berlin, 2007–2012