Nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter

Det blir nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter från och med den 1 oktober 2016. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutant, överstelöjtnant Petri Toivonen.

Republikens presidents nuvarande första adjutant, kommendör Kaarle Wikström har förordnats till kommendör för 7:e ytstridsflottiljen vid Kustflottan från och med den 1 oktober. Wikström har tjänstgjort som adjutant för republikens president sedan 2010.

Till andra adjutant har förordnats nuvarande tredje adjutant, överstelöjtnant Pasi Seppälä. Till tredje adjutant har förordnats kommendörkapten Jan Brunberg från Marinstabens planeringsavdelning.