President Niinistö i diskussion med riksdagens försvarsutskott

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott onsdagen den 8 februari på Talludden. Vid mötet behandlades framstegen i Finlands anslutningsprocess till Nato och andra aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten försvarsutskottet den 6 oktober 2022.