President Niinistö i telefonsamtal med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

Republikens president Sauli Niinistö talade i telefon med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg måndagen den 28 mars 2022.

President Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg diskuterade Rysslands invasion av Ukraina och utsikterna för vapenvila, en förhandlingslösning och ett slut på kriget. Presidenten och generalsekreteraren tog också upp utvecklingen av relationen mellan Finland och Nato. President Niinistö tackade generalsekreterare Stoltenberg för den intensifierade dialogen mellan Finland och Nato under den gångna månaden.