President Niinistö: Kampen mot klimatförändringen är också säkerhetspolitik

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö gäller kampen mot klimatförändringen också säkerhet och ekonomi. ”Det är fråga om hela vår existens. När vi talar om problem som gäller mat, vatten, avloppsvatten, luften vi andas, översvämningar eller migration är det till stor del fråga om säkerhetsproblem”.

President Niinistö talade vid ett seminarium om klimatförändringen och affärsverksamhet i Finlandiahuset onsdagen den 17 februari. Presidenten hänvisade i sitt tal till priset för årets säkerhetsgärning, som delades ut på säkerhetskonferensen i München. I år tilldelades priset Laurent Fabius, ordförande för klimatmötet i Paris och Christiana Figueres, klimatmötets generalsekreterare. ”Det beskriver egentligen ganska bra vad det är fråga om. Klimatfrågan är också en säkerhetsfråga”, konstaterade presidenten.

Finland klarar sig med hjälp av sitt kunnande

Cleantech och hållbar utveckling har samband med våra grundläggande existensvillkor och Finland har goda förutsättningar att klara sig tack vare sitt kunnande, sade presidenten. President Niinistö berättade om statsbesöken i Turkiet och Indonesien, där också en finländsk företagsdelegation deltog. De urbana problemen i metropolerna – dricksvattnet, avloppsvattnet och luftkvaliteten – togs upp vid ett möte med borgmästarna i Istanbul och Jakarta. ”Jag lade märke till att den finländska gruppen kunde ge ett direkt, konkret och entusiastiskt svar på varenda ett problem. Det var imponerande. Och det bådar gott för Finland.”

Också attityderna har förändrats mycket på ett år, sade presidenten. Man har nått fram till enighet om att något måste göras. ”Jag tycker att det är storartat med det uppvaknande vi nu ser, och som säkert kommer att fortsätta. Och det fortsätter av rent praktiska skäl: människorna vill andas, dricka vatten och ta sig fram på ett enkelt sätt. Det är en utveckling som utan tvivel kommer att fortsätta och som säkert öppnar dörrar för finländsk cleantech.”

Seminariet Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa ordnades av Teknologiindustrin rf, Sitra och Climate Leadership Council ry.