President Niinistö: Lokaltidningen är en stark länk till samhället

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö, chefredaktören för Urjalan Sanomat Olli Ristimäki, chefredaktören för Komiat-lehti Tarja Kojola och ordföranden för Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys, chefredaktören för Itä-Häme Jari Niemi. Copyright © Republikens presidents kansli

”Lokaltidningen garanterar en viss stabilitet i tillvaron. Det här litar jag på och jag vill vara en del av mitt samhälle”, sade republikens president Sauli Niinistö till lokaltidningarnas chefredaktörer på Talludden fredagen den 7 mars.

President Niinistö tror att lokaltidningens ställning är stabil även i framtiden. Enligt presidenten är lokaltidningen en stark länk till samhället mitt i informationsflödet.

Sammanlagt 35 chefredaktörer från Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys (Föreningen för lokaltidningarnas chefredaktörer) deltog i besöket. Chefredaktörerna ställde frågor om kommunreformen, utslagning, det ekonomiska läget, mobbning och idrottens betydelse. I början av besöket behandlades särskilt krisen i Ukraina. Bland annat var chefredaktörerna intresserade av vilka konsekvenser eventuella ekonomiska sanktioner får för Finlands ekonomi.

I Finland utkommer cirka 150 lokaltidningar, största delen 1–3 gånger i veckan. Totalt utkommer det nästan 200 tidningar, vilket är mycket med tanke på befolkningsmängden.

President Niniistö hälsade chefredaktörerna välkomna till Talludden.

President Niniistö hälsade chefredaktörerna välkomna till Talludden. Copyright © Republikens presidents kansli

Lokaltidningarnas ställning är stabil även i framtiden, sade president Niinistö.

Lokaltidningarnas ställning är stabil även i framtiden, sade president Niinistö. Copyright © Republikens presidents kansli