President Niinistö vid öppnandet av Finska vikens år: Ansvaret kan in flyttas över på kommande generationer

Miljöminister Ville Niinistö hälsar på president Sauli Niinistö som är beskyddare av Finska vikens år. Copyright © Republikens presidents kansli

Miljöminister Ville Niinistö hälsar på president Sauli Niinistö som är beskyddare av Finska vikens år. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i öppnandet av Finska vikens år i Helsingfors stadshus tisdagen den 21 januari. Han är temaårets beskyddare tillsammans med Estlands och Rysslands presidenter.

Finska vikens tillstånd har orsakat oro redan under flera årtionden. ”Även om skyddsarbetet har gett resultat och speciellt kväve- och fosforutsläppen har minskat märkbart, är situationen fortfarande långt ifrån tillfredsställande”, sade president Niinistö i sitt anförande. ”Vi måste göra mer, och också veta mer.”

Under temaåret undersöker Finlands, Rysslands och Estlands forskarsamhällen tillsammans Finska vikens tillstånd, och målet är att producera ännu grundligare och aktuellare information än tidigare för beslutsfattarna. På basen av forskningsresultaten kan man fatta beslut om åtgärder, för att förbättra miljön och också uppnå ekonomisk nytta.

Förutom övergödning och överkonsumtion av naturtillgångarna innebär den ökade havstrafiken och energitransporterna en betydande risk för Finska viken. Man måste fästa en all större uppmärksamhet vid säkerhet och oljebekämpning, påminde president Niinistö.

Finska vikens temaår är ett gemensamt program för Finland, Estland och Ryssland vars mål är att snabbt förbättra Finska vikens tillstånd. Temaåret består bland annat av forskningssamarbete, ett gemensamt program för miljöutbildning och offentliga tillställningar.

”Finska viken året är inte en verksamhet enbart för myndigheter och politiker utan i alla länder har olika aktörer kommit med – kommuner, företag, medborgarorganisationer och skolor. Temaåret är en möjlighet för våra tre länder att agera tillsammans och uppnå mål, som vi alla har nytta av”, sade president Niinistö.

”Detta är ett uppdrag som inte kan skjutas upp eller flyttas över på kommande generationer. Det är vårt ansvar.”