President Niinistö vid OSSE-m?ötet: Att upprätthålla kontakten och en dialog viktigt

Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö talade vid OSSE-mötet i Finlandia-huset den 6 juli. Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö har spänningarna mellan väst och Ryssland blivit obehagligt stora. ”Att upprätthålla kontakten och en dialog är mycket viktigt. Därför är det nödvändigt att Europeiska unionen i sina sanktionsregler förtydligar vilken ställning OSSE:s parlamentariska församling har”, sade president Niinistö vid församlingens plenum i Helsingfors den 6 juli 2015.

Vi har inte råd att slösa ett årtionde på en ny kall dragkamp, sade presidenten. ”Varken Europa eller Ryssland, för att inte tala om befolkningen i Ukraina, har någon nytta av det nuvarande läget och de inflammerade relationerna. Vi måste förhindra ytterligare skärpning av situationen. Vår mest brådskande uppgift är att få ett slut på våldet i Ukraina.”

Presidenten påminde att Helsingforsavtalet förutsatte att man avstår från att använda våld och respekterar självständiga staters suveränitet och okränkbara gränser. ”Dessa principer är lika viktiga nu som för 40 år sedan. Egentligen är de ännu viktigare nu när de överträtts.”

”Det fredsavtal som ingicks i Minsk är den enda befintliga vägkartan för en fredlig lösning på konflikten i östra Ukraina och Krim. Vi bör alla stödja förverkligandet av planen. Och ännu viktigare är att den förverkligas i sin helhet. Även Ryssland ska fullgöra sin skyldighet att säkra freden och respektera de beslut som fattades här i detta hus 1975.”

Helsingforsavtalets principer har visat sig vara hållbara, sade president Niinistö. Just nu är det särskilt viktigt och aktuellt att stödja dem. ”Vi måste nu besluta om vi har viljan och energin att förvalta detta arv. Enligt mig är svaret självklart. Det finns nämligen inga andra alternativ värda att beakta.”

President Niinistö framförde sitt tack till OSSE för dess aktiva insatser. ”De medlemsstatsföreträdare som på uppdrag av OSSE arbetar på fältet, även finländare, riskerar sina liv för något de vet att är rätt: en fredlig lösning på konflikten och främjande av säkerheten genom samarbete.”

Bilder

President Sauli Niinistö hälsas välkommen till Finlandia-huset av OSSE:s parlamentariska församlings generalsekreterare Spencer Oliver (höger) och ordförande Ilkka Kanerva (vänster). Copyright © Republikens presidents kansli OSSE:s parlamentariska församlings generalsekreterare Spencer Oliver (vänster), president Sauli Niinistö, ordförande Ilkka Kanerva och utrikesminister Timo Soini. Copyright © Republikens presidents kansli  Enligt president Niinistö är det mycket viktigt att upprätthålla kontakten och en dialog mellan väst och Ryssland. Bild: Hanne Salonen/Riksdagen
’Varken Europa eller Ryssland, för att inte tala om befolkningen i Ukraina, har någon nytta av det nuvarande läget och de inflammerade relationerna’, sade presidenten i sitt tal. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö intervjuas av medierna i Finlandia-huset den 6 juli 2015. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö intervjuas av medierna i Finlandia-huset den 6 juli 2015. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli
President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli
President Niinistö ordnade en mottagning för parlamentarikerna i Presidentens slott på kvällen den 7 juli. Copyright © Republikens presidents kansli