Renoveringen av parken och huvudbyggnaden på Gullranda

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Gullranda huvudbyggnad, trädgård och parkområde renoveras fram till 2025. I det första skedet 2017–2020 har man förbättrat passagerna, portområdet och parkeringen. Dessutom har man byggt ett landningsområde för helikopter och förnyat kommunaltekniken. De nödvändiga renoveringsarbetena fortsätter med huvudfasen av projektet. Totalrenoveringen av trädgården och huvudbyggnaden, det så kallade Granitslottet, genomförs 2022–2024. Dessutom restaureras några mindre villabyggnader på parkområdet och strandbastun renoveras.

Trädgården och huvudbyggnaden färdigställdes på 1910–20-talen och de behöver nu rustas upp. Trädgården iståndsattes senast på 1960-talet och Granitslottet genomgick en omfattande restaurering likaså på 1960-talet. Kommunaltekniken på Gullranda har nått slutet på sin livscykel och växterna i parken behöver ersättas med nya. I huvudbyggnaden är man tvungen att bygga om vissa konstruktioner eftersom en bedömning av byggnadens skick visar att de samlar fukt.

Syftet med renoveringen

Syftet med renoveringsarbetet är att identifiera, bevara och i mån av möjlighet återställa det kulturhistoriska värdet hos parken på Gullranda. Konstruktionerna i parken restaureras och återställs i det skick de var i början av 1900-talet, men så att kulturhistoriskt viktiga lager från 1960-talet bevaras. Samtidigt förnyas grönområden och kommunalteknik. Renoveringen genomförs med beaktande av den nuvarande användningen och de krav som underhållet ställer.

Renoveringen går ut på att värna om byggnaden och kulturmiljön: såväl parken som byggnaderna och konstruktionerna på Gullranda är skyddade med stöd av antingen en detaljplan eller en förordning. Området är också en skyddad byggd kulturmiljö.

Projektets tidsplan

Åren 2017–21 utförs nödvändiga iståndsättningsarbeten utanför sommarsäsongen. Under sommaren 2022 fortsätter verksamheten som vanligt på Gullranda. Projektets huvudfas inleds enligt nuvarande plan den 1 september 2022. Som det ser ut nu kommer huvudbyggnad och parken på Gullranda att vara ur bruk somrarna 2023–24.

Vem genomför projektet?

Projektörerna har konkurrensutsatts genom offentliga anbudsförfaranden. Ett minimikrav eller urvalskriterium för alla valda entreprenörer är referenser från motsvarande projekt där man har renoverat en skyddad byggnad eller park.

Projektplaneringen består av följande tre delområden:

  • Planen för landskapsarkitekturen utförs av Sitowise Oy.
  • Planen för byggnadsarkitekturen utförs av en gruppering bestående av Trium Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy och Arkkitehtuuritoimisto Käpy och Simo Paavilainen Oy.
  • Ingenjörsplanering ingår i de båda ovan nämnda projekten. Undersökningar av byggnadens skick utförs av Ramboll Oy, VVSA-planering av Granlund Oy, elplanering av Rejlers Oy och konstruktionsplanering av Ideastructura Oy.

Vad kostar renoveringen?

Kostnadsberäkningarna för iståndsättningen preciseras i takt med att projekteringen framskrider. Byggprojektet är för närvarande föremål för en offentlig upphandling.

Gullranda egendom omfattar 54 hektar och på området finns ett stort antal byggnader, växthus och vidsträckta välskötta parkområden. Den centrala byggnaden på Gullranda är Granitslottet som omges av parkerna. Egendomen har använts av republikens president som sommarresidens sedan 1921.

Artikeln uppdateras i takt med att projektet framskrider. Den senaste uppdateringen är gjord den 10 januari 2022.