Republikens presidents hälsning på nationella veterandagen 27.4.2020

Ärade veteraner i våra krig, bästa finländare,

I år firar vi nationella veterandagen under exceptionella förhållanden. Det är inte möjligt att ordna vare sig den riksomfattande huvudfesten eller andra sammankomster. Vår vardag har förändrats på många sätt.

Festdagen påminner oss om veterangenerationens arv. Vi glömmer inte de handlingar och uppoffringar tack vare vilka Finland överlevde och behöll sin frihet som en demokratisk nation.

Ni som är veteraner i våra krig har levt i tider då det inte fanns rum för själviskhet. På fronten likaväl som hemmafronten tyngdes sinnena av ansvaret för hemlandet och de närstående. Vi klarade den yttersta prövningen.

Jag är säker på att Finland klarar sig också under de exceptionella förhållanden som nu råder. I dag bär vi vårt ansvar genom att skydda andra, genom att tänka på hur vi kan hjälpa till och genom att agera så att vi kan stoppa viruset från att sprida sig.

Under den rådande pandemin känner vi tacksamhet och respekt för många av hjältarna i krisen. Bland annat de anställda inom hälso- och sjukvård, säkerhet, transport och handel arbetar för att trygga vår hälsa och hålla samhället igång. Så gör också många andra.

Var och en av oss behövs för att övervinna viruset. Inför det nya hotet kommer vi ihåg veteranernas budskap: genom att samarbeta och lita på varandra kan vi övervinna även det till synes omöjliga.

Ärade veteraner i våra krig, jag sänder er en varm hälsning i dessa exceptionella tider. Jag önskar er krafter och hälsa och en trevlig nationell veterandag.

Sauli Niinistö
Republikens president