Maka till republikens president

Jenni Elina Haukio föddes i Björneborg den 7 april 1977. Haukios skolår präglades av ett aktivt intresse för musik och idrott. Hon gick i musikklass i grundskolan, sjöng i kör och avlade musikskole-examen i dragspel. Dessutom hade hon friidrott som intresse under flera års tid och hon verkade också som barn-och ungdomsledare inom friidrotten.

Haukio har avlagt politices magisterexamen vid Åbo universitet år 2001. Hon studerade allmän statslära, internationella relationer, politisk historia och ekonomi.

Haukio bedriver fortsatta studier i statslära vid institutionen för allmän statslära vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintresse riktar sig till internet och politiken: informationsteknologins inverkan på den finländska partiverksamheten. Haukio har gett ut en översikt och en artikel om valmaskiner.

Sin yrkeskarriär inledde Haukio år 2001 som forskningsassistent vid institutionen för statslära vid Åbo universitet. Efter detta blev hon informatör för centrumet för närsjöfartsfrämjande vid Björneborgsenheten för Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet. Åren 2003–2005 arbetade Haukio i riksdagen som assistent för en riksdagsledamot och åren 2005–2007 som verksamhetsledare för Satakunnan Kokoomus i Björneborg. I augusti 2007 började Haukio arbeta i Helsingfors som kommunikationschef för Samlingspartiet r.p. Dessutom har Haukio under sin yrkeskarriär arbetat bl.a. som timlärare i kreativ skrivning.

Sitt nuvarande arbete som programchef för Internationella bokmässan i Åbo påbörjade Haukio i februari 2012.

År 2009 gick Haukio försvarskursen (nr. 190) vid Försvarshögskolan.

Haukio har gett ut tre diktsamlingar och hennes dikter har även publicerats i diktantologier. År 1999 vann hennes debutdiktsamling ”Paitasi on pujahtanut ylleni” den nationella Runo-Kaarina dikttävlingen. Hennes senaste diktsamling ”Sinä kuulet sen soiton” publicerades år 2009 (Savukeidas Kustannus). Haukio är en av de stiftande medlemmarna av Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry och litteraturtidskriften Lumooja.

Till Haukios fritidsintressen hör litteratur, motion, att röra sig i naturen och att iaktta och fotografera den, rumsväxter och trädgård samt att samla finska konstindustriföremål. Hon är intresserad bl.a. av att förebygga utslagning bland barn och ungdomar, kultur och djurskydd.

Jenni Haukio gifte sig med Sauli Niinistö år 2009. De fick en pojke, Aaro, i februari 2018.