Arktiska områdena och nordiska samarbetet diskuterades under statbesöket på Island

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 29/2013
28.5.2013

Republikens president Sauli Niinistö med maka är på statsbesök på Island 28-29 maj. Vid besökets början förde president Niinistö diskussioner med Islands president Òlafur Ragnar Grimsson.

Vid presidenternas diskussioner behandlades Finlands och Islands bilaterala förhållande, samarbetet på de arktiska områdena samt det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Också Europas framtid och situationen gällande Islands underhandlingar om EU-medlemskap diskuterades.

”Finland och Island har mycket gemensamt både vad gäller det nordiska, europeiska och det arktiska samarbetet”, sade president Niinistö efter diskussionerna vid mötet med pressen. ”Det nordiska samarbetet har den senaste tiden vuxit kraftigt, och Finlands beslut om att delta i övningsverksamheten I samband med övervakningen av Islands luftrum är att vänta i en snar framtid. Vi skulle också gärna se Island med i EU för att stärka det nordiska tänkandet, men denna diskussion och detta beslut ligger naturligtvis i Islands egna händer”.

Finland har arktisk sakkännedom

På eftermiddagen besökte president Niinistö Islands parlament samt deltog i en paneldiskussion om de arktiska områdenas framtid på Islands universitet.

I sitt öppningsanförande konstaterade president Niinistö, att Finlands nordliga läge länge upplevdes som en börda, men det kan också bli en resurs. ”De nya möjligheterna i norr öppnar också för oss nya utsikter. Till dessa hör mineralerna och gruvindustrin, nya logistiska lösningar, turism och teknologi”, sade president Niinistö.

Enligt presidenten har Finland ett starkt arktiskt kunnande bland annat i fråga om skeppsbyggning, miljöteknologi, energieffektivitet, arktiskt byggande, meteorologi samt forskning. För att kunna utnyttja de arktiska möjligheterna, liksom att också svara på utmaningarna, förutsätts dock ett aktivt internationellt samarbete. En speciellt stor utmaning är att svara på klimatförändringen och då det gäller miljön att försäkra sig om en hållbar utveckling, påminde president Niinistö.

På statsbesökets andra dag träffar president Niinistö Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson samt besöker universitet i Reykjavik, där man diskuterar undervisningen i IT-branschen, ny ekonomi och teknologi samt start up företagens verksamhet. I programmet ingick också att bekanta sig med Svartsengi geometriska kraftverk samt Thingvellir nationalpark.

Republikens presidents maka Jenni Haukio har ett eget program under besöket. Hon bekantar sig bland annat med Barnhus barnskyddsverksamhet , besöker Nobelförfattaren Halldór Laxness hemmuseum samt träffar isländska författare.