President Niinistö och arbetsminister Ihalainen bekantar sig med verkstadsverksamhet för unga i Esbo

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2015
2.2.2015

Republikens president Sauli Niinistö och arbetsminister Lauri Ihalainen bekantar sig med verkstadsverksamhet för unga i Sökö, Esbo, torsdagen den 5 februari.

I verkstäderna får de unga lära sig genom att göra. Verkstäderna erbjuder en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en skräddarsydd väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den, eller en möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

I Finland finns det cirka 120 000 ungdomar under 30 år som endast har grundskoleexamen. På arbetsmarknaden finns det få möjligheter för ungdomar som saknar utbildning. Verkstäderna skapar utbildningsmöjligheter för denna grupp, där en del kan ha svårigheter att komma direkt in på utbildning i läroanstaltsform. Verkstäderna har en viktig roll när det gäller att genomföra ungdomsgarantin.

I de verkstäder som samkommunen för utbildning i Esboregionen Omnia ordnar deltar årligen cirka 200 ungdomar i åldern 17–24 år. I Omnia finns det verkstäder inom branscherna transport, träarbete och renovering, textil, video, kultur, matservice, konst samt band- och ljudverksamhet.