President Niinistö träffade Islands president i Reykjavik

President Niinistö med Islands president Ólafur Ragnar Grímsson och hans maka  Dorrit Moussaief. Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö med Islands president Ólafur Ragnar Grímsson och hans maka  Dorrit Moussaief. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 56/2014
30.10.2014

Republikens president Sauli Niinistö träffade sin isländska kollega Ólafur Ragnar Grímsson i Islands huvudstad Reykjavik den 30 oktober 2014. Presidenterna diskuterade de bilaterala relationerna, arktiska frågor och det internationella läget, särskilt Ryssland och krisen i Ukraina.

Presidenterna konstaterade att Island och Finland har ett nära förhållande som ytterligare stärks av det allt tätare samarbetet i arktiska och nordiska frågor. Däremot är de ekonomiska relationerna förhållandevis obetydliga. Den tilltagande ekonomiska verksamheten inom den arktiska regionen torde dock intensifiera de ekonomiska relationerna, särskilt när det gäller den arktiska teknologin.

President Niinistö upprepade att Finlands ståndpunkt är att EU ska beviljas status som observatör i Arktiska rådet. Finland stöder även planen att Arktiska rådet ska bli ett organ som grundar sig på internationella fördrag.

Presidenterna diskuterade dessutom parlamentsvalet i Ukraina som hölls 26.10, och konstaterade att Ukrainas regering måste fortsätta de reformer som den påbörjat. President Niinistö ansåg det vara centralt att en fredsprocess genomförs samt att Ukrainas suveränitet och territoriella integritet raspekteras. Niinistö konstaterade att parlamentsvalen i Ukraina avlöpt väl med tanke på de krävande förhållandena.

President Niinistö är i Reykjavik för att delta i konferensen Arctic Circle. Konferensen grundades 2013 på initiativ av Islands president. Arctic Circle är ett diskussionsforum för politiska beslutsfattare, företrädare för näringslivet, forskare, miljöexperter och urefolk. Tanken är att fästa uppmärksamhet vid de snabba förändringarna i den arktiska regionen. President Niinistö talar vid öppnandet av konferensen fredagen den 31 oktober 2014.