Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor och deltagandet i EU:s militära utbildningsinsats till stöd för Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.9.2023 Pressmeddelande Fredagen den 29 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Natofrågor och Natos kommande försvarsministermöte. Presidenten och ministerutskottet diskuterade även Finlands deltagande…

President Niinistö till Natos toppmöte i Vilnius

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 24/2023 7.7.2023 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Natos toppmöte i Vilnius den 11–12 juli 2023. Toppmötets huvudteman är Natos avskräckning och försvar, medlemsländernas åtaganden om…