Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets kommunikationsavdelning Pressmeddelande 309/2022 15.5.2022 Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato färdigställdes söndagen den 15 maj av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Efter att statsrådets…

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfall mot Ukraina, redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen och försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige

Statsrådets kommunikationsavdelning Pressmeddelande 217/2022 1.4.2022 Fredagen den 1 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör Ryssland. Vid diskussionerna behandlades situationen efter Rysslands anfall mot…

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade Rysslands anfall mot Ukraina, redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen och EU:s strategiska kompass

Statsrådets kommunikationsavdelning Pressmeddelande 187/2022 18.3.2022 Fredagen den 18 mars diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Dessutom behandlade republikens president…