Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade EU:s uppdrag för militärt bistånd till Ukraina, folkrättsliga frågor kring Rysslands anfallskrig samt förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.1.2023 Pressmeddelande Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde torsdagen den 19 januari att Finland deltar i EU:s uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (Eumam Ukraina)…

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade försvarsmaktens övningsverksamhet, underrättelseinhämtning och Rysslands invasion av Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.10.2022 Pressmeddelande Fredagen den 28 oktober diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete. Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato,…