President Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson tisdagen den 8 november 2022 på Talludden. President Niinistö och försvarsminister Jonson diskuterade Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap, ländernas intensiva bilaterala…

President Niinistö under statsbesöket i Sverige: ”Förutom demokrati och välfärd blir också säkerheten en allt tydligare stöttepelare i vår nordiska modell”

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio genomförde ett statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022. Besöket var inriktat på det aktuella säkerhetspolitiska läget och Finlands och Sveriges Natobeslut. Försvarssamarbetet och den gröna omställningen stod också på dagordningen. Under resan beslutade president Niinistö på framställning av statsrådet att Finland meddelar sitt intresse att ansluta sig till Nato. Beslutet fattades på distans via video.

President Niinistö på statsbesök till Sverige

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 23/2022 20.4.2022 Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlägger statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022 på inbjudan av kung Carl XVI Gustaf….

Sveriges statsminister och försvarsminister till Finland

Republikens presidents kansli Statsrådets kommunikationsavdelning Försvarsministeriet Pressmeddelande 10/2022 4.3.2022 Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist besöker Finland lördagen den 5 mars. Statsminister Andersson och försvarsminister Hultqvist träffar…