Republikens president Sauli Niinistös hälsningsord vid krigsveteran- och traditionskörernas riksomfattande gemensamma konsert på Fredrikshamns bastion 26.8.2012

Bild: Aulis HyväkkäBild: Aulis Hyväkkä

(med reservation för ändringar)

Orden i Sillanpääs marschsång griper en varje gång. De beskriver den starka fosterlandskärleken, okuvligheten och sammanhållningens kraft; egenskaper som såväl vinterkrigets mirakel som fortsättningskrigets överlevnadskamp byggde på. Dessa egenskaper har ni, ärade krigsveteraner, stått för och med heder burit med er genom årtiondena. Vår självständighets hjältesaga visar vad en enad och målmedveten nation som tror på sin sak kan åstadkomma.

Körernas framträdande är ett utmärkt exempel på sångens kraft. Sång och musik kan i bästa fall förmedla våra djupaste känslor och skapa samhörighet. För veteranernas åldersklass, som genomlevde de svåra krigsåren, blev krigstidens musik och sång ett förenande band.

Inom Försvarsmakten har musiken alltid haft en framträdande och stark roll. Musiken och körerna har under årtiondena varit en fast förknippad del också av krigsveteranernas föreningsverksamhet. Körverksamheten är förutom ett bevis på krigsveteranernas långa och fortlöpande föreningsarbete också en del av veteranernas arv till efterkommande generationer. Körerna har uppträtt vid många olika evenemang och förmedlat krigsårens skeden och känslostämningar till sina åhörare. Musiken har vid dessa evenemang skapat en fosterländsk anda som stärkt veteranernas samhörighet.

Jag sätter stort värde på att krigsveteranernas sångfesttradition har fortsatt ända till Finlands 95-årsjubileumsår. Krigstidens musik och sånger berättar för både nuvarande och kommande generationer om en tid då det var absolut nödvändigt att nationen stod enhällig. Sillanpääs marschsång och många andra musikstycken från krigstiden hjälper oss sannerligen att ställa många av dagens problem, som ter sig så svåra, i sin rätta proportion.

* * *

Jag tror att denna sångfest under vår självständighets jubileumsår här i Fredrikshamn ger oss alla en levande bild av de stämningar, det hopp och den samhörighet som rådde i det krigstida Finland. Låt oss i kväll njuta av en sångtradition full av minnen och av musikens kraft. Den bär över årtiondena.

Jag tackar er, ärade krigsveteraner, för era uppoffringar och er insats för vårt gemensamma fosterland. Jag önskar körerna och deras sångare krafter och hälsa att fortsätta denna fina tradition också i framtiden. Jag vill tillönska er alla en god höst i vårt självständiga fosterland.