Republikens president Sauli Niinistös tal på galamiddagen för Italiens president Sergio Mattarella  i Presidentens slott den 27 september 2017

Min hustru Jenni och jag är glada och stolta över att ni besöker Finland när vi firar jubileumsåret för vår självständighet.

Det hundraåriga Finland är förankrat i en tradition som på många sätt går tillbaka till antikens Rom. Att vi har antikforskning i världsklass och ett livligt kulturutbyte vittnar om våra starka band till Italien.

För mig som jurist gav den romerska rätten djupare insikter, något jag har haft nytta av även i politiken.

Italien fascinerar oss finländare. Varje år besöker ett par hundratusen finländare Italien. Det gläder mig att även italienska turister har hittat Finland som resmål.

Kontakten mellan våra länder är på intet sätt ny. Under de senaste dryga hundra åren har otaliga finländska konstnärer rest runt i Italien för att beundra landets konstskatter. Vår nationalkompositör Jean Sibelius skrev de första takterna i sin andra symfoni i kuststaden Rapallo, vår mest berömda arkitekt Alvar Aalto inspirerades av de praktfulla kyrkorna och palatsen i Italien och författaren Eino Leino njöt helhjärtat av gästfriheten i Rom – vid sidan av förberedelserna inför översättningen av Dantes Gudomliga komedi.

För oss båda är Europa ett aktivt val av värderingar som tål geopolitiskt tryck och växlande politiska konjunkturer. Såväl Italien som Finland betonar vikten av gemensamma värderingar, har förbundit sig till att utveckla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, vill stärka EU:s inre marknad och utvidga frihandeln. Jag hoppas att vi kan upprätthålla den täta dialogen, då det sannerligen inte råder någon brist på gemensamma utmaningar.

Det har varit intressant att utbyta åsikter om situationerna kring Östersjön och Medelhavet. I Finland följer vi noga det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön. Det har varit oroväckande att spänningarna ökar.

I Finland är vi mycket väl medvetna om att Medelhavet står i första linjen i EU i frågor som gäller flyktingar och säkerhet. Jag vill tacka Italien för dess ledande roll kring Medelhavet och det aktiva greppet i flyktingfrågor. Era insatser förtjänar allt vårt stöd.

Finland stöder Italien genom praktiska åtgärder: vi är ett av de första EU-länderna som har tagit hela kvoten av interna förflyttningar från Italien. Finländska soldater, gränsbevakare och finländsk materiel är aktiva i Italien och på Medelhavet. För närvarande patrullerar gränsbevakningens flygplan i södra Italien som stöd för de italienska gränsmyndigheterna. Våra resurser är begränsade, men det är viktigt för oss att delta i det gemensamma arbetet kring Medelhavet.

* * *

Det är fint att så många företrädare för näringslivet är på plats här i kväll. Efter några magrare år har handelsbalansen mellan Finland och Italien återhämtat sig. Jag tror att tillväxten håller i sig även i fortsättningen.

De produktiva investeringarna mellan våra länder vittnar om att våra ekonomier passar bra ihop. I framtiden hoppas jag få se allt fler finsk-italienska samföretag som arbetar framgångsrikt på den globala marknaden.

Jag har förstått att Finland i Italien är känt särskilt för sin högteknologi, sitt välfungerande samhälle, sin rena natur – och naturligtvis sina racerförare. Jag är säker på att våra styrkor kvarstår och att vi under de kommande hundra åren tillsammans kan hitta nya.

Låt oss höja en skål för de utmärkta relationerna mellan Finland och Italien, och samtidigt, lite i förtid, fira de hundraåriga diplomatiska förbindelserna mellan våra länder. För de kommande hundra åren!