Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen i Stockholm 17.4.2012

Jag vill tacka Eders Majestät för de vänliga orden om mitt land och dess folk. Relationerna mellan Finland och Sverige är verkligen förträffliga och nära. Det gläder mig mycket att i Sverige få avlägga det första officiella statsbesöket under min presidentperiod. Detta har ju redan länge varit tradition i vårt lands historia, och den traditionen har jag velat följa upp. Traditionen avspeglar på ett ypperligt sätt den närhet och betydelse som präglar vår grannrelation.

I år har exakt tvåhundra år förflutit sedan Sveriges kronprins Karl Johan och kejsar Alexander I (den första) av Ryssland möttes i Åbo. Genom furstarnas gemensamma beslut skildes Finland slutligt från Sverige. Kontakterna till vår granne i väster bröts givetvis inte till följd av detta, och i det nya finländska samhället vacklande inte heller strukturerna från den svenska tiden. Kontinuiteten har bidragit till att Finland i dag är en välmående, nordisk välfärdsstat. Det svenska språkets grundlagsenliga ställning i Finland samt finskans och den finska kulturens stärkta ställning i Sverige utgör i dag basen för våra grannrelationer och vår ställning som europeiska kulturländer.

Både Sverige och Finland är aktiva medlemmar i Europeiska unionen. På unionens inre marknad förenas vi av synnerligen välfungerande ekonomiska relationer och av näringslivets långt utvecklade integration. Våra företag har direkta kontakter på gräsrotsnivå. Bland de stödjande strukturerna vill jag nämna Finsk-svenska handelskammaren, som i sjuttiofem års tid har erbjudit företrädarna för näringslivet en bra plattform. Vi är i dag nära samarbetspartner, och vi har samma syn på utvecklandet av och principerna för den globala handeln.

Våra länder gör stora satsningar på utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Min förhoppning är att vi i allt högre grad ska skapa framtida strukturer utifrån gemensamma satsningar. Jag är övertygad om att vårt gemensamma intresse är att se till att vår världsdel och Norden också i framtiden är en konkurrenskraftig samt teknologiskt och samhälleligt progressiv region.

Jag vill tacka Eders Majestät och alla närvarande för det vänliga och varma mottagande som kommit min hustru och mig till del. Programmet för vårt besök är intressant, och det täcker såväl våra länders traditionella värderingar som moderna perspektiv och våra framtida gemensamma utmaningar.

Jag ber att få utbringa en skål för de utomordentliga relationerna mellan våra länder och folk samt för Eders Majestäts personliga lycka och välgång.