Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen med Italiens president Sergio Mattarella som värd i Rom den 23 oktober 2023

President Niinistö höll ett tal på galamiddagen i Rom med Italiens president Sergio Mattarella som värd. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Ärade president Mattarella, bäste vän,
fru Laura Mattarella,
ärade gäster

Jag vill börja med att tacka er för dessa dagar i Rom och Italien. Vi har fått ta del av den världskända italienska gästfriheten och vänligheten. Detsamma fick vår nationalkompositör Jean Sibelius uppleva när han 1901 vistades flera månader i Italien. Resan gav, precis som för så många andra finska kulturpersonligheter, ny drivkraft till hans konstnärliga utveckling och kreativitet.

Italien har haft ett stort inflytande på den finländska kulturen. Detta är en erfarenhet som även jag och min maka delar. Tyvärr kan vi inte stanna för en längre tid, men vi kommer alltid att minnas våra besök och vår vänskap under alla de år vi har känt varandra.

Min gode vän Sergio

Vi har fått tjäna våra respektive länder i en tid av stora omvälvningar i Europa och världen. I dag är det ännu viktigare än tidigare att vi samarbetar och stöder varandra inför de faror som hotar Europa. Krigen vid våra gränser är inte den enda faran, utan vår framtid hotas också av förändringarna i naturmiljön med alla de konsekvenser som detta medför. I morgon, på FN-dagen, är det viktigt att komma ihåg att vår värld har blivit mindre. Detsamma gäller tyvärr inte våra gemensamma utmaningar. De växer och påverkar hela mänskligheten, likaså lösningarna.

Den italienske upptäcktsresanden Giuseppe Acerbi reste till Finland och Lappland under de sista åren av 1700-talet. Han studerade den finländska kulturen och förundrades över dess särdrag, särskilt vår bastukultur. I dag badar man bastu i Italien och äter pasta i Finland. Vi behöver lära känna varandra och förstå varandra allt bättre.

Jag vill särskilt tacka er för våra värdefulla bilaterala diskussioner. Det gemensamma temat för dessa diskussioner har varit fred. Det har varit ett privilegium och en ära att få diskutera med er, att utvärdera tillståndet i världen och vår plats i den.

Ärade president, fru Laura Mattarella, bästa middagsgäster, jag och min maka Jenni Haukio vill än en gång tacka er och önska er alla en utomordentligt trevlig middag.