Republikens president Sauli Niinistös tal vid julfesten på Kauniala sjukhus 9.12.2016

Den gångna veckan har varit en vecka av känslosamma festligheter. I tisdags firade vi 99-årsjubileet av vår självständighet. Men för oss, för Jenni och mig, ger detta traditionella besök på Kauniala sjukhus en alldeles särskild känsla av hur värdefull vår självständighet är och inleder samtidigt väntan på julen.

Kauniala sjukhus är mycket mer än ett sjukhus, en rehabiliteringsinrättning eller en producent av omsorgstjänster. Här har många bott, rehabiliterats och fått ett yrke. Och, så sägs det, här har det också under årens lopp till och med uppstått äkta par.

Betydelsen av Kauniala sjukhus kan sammanfattas i den anda som kännetecknar Kauniala. Den föds av god, kunnig och modern vård samt omsorg. Den föds av ömsesidig uppskattning mellan vårdarna och dem som vårdas.

I år firar vi förutom advent även Kauniala sjukhus 70-år långa historia. Grunden för den finska krigsinvalidvården lades redan under krigen. Att verksamheten i Kauniala krigsinvalidsjukhus inleddes genast efter krigen var ett exempel på att vi i Finland hade en stark vilja att ta hand om dem som uppoffrat sig för vårt fosterland, trots att det ekonomiska läget och det allmänna samhällsklimatet var betydligt kärvare än i dag.

Kaunialaandan och den orubbliga viljan att sörja för god vård är det skäl att hålla fast vid även under de kommande åren. Det är vår plikt.

* * *

I fjol fick vi fira Krigsinvalidernas Brödraförbunds 75-årsjubileum. Mottot för jubileumsåret var ”Föregångare – trots skadorna”.

Detta motto vittnar om att trots orimligt stora hinder har man sökt en utväg att komma framåt. Skadorna och svårigheterna till trots har krigsinvaliderna ihärdigt orkat ta sig vidare. Mot denna bakgrund känns många av våra vardagliga bekymmer mycket små. När tanken är att vara föregångare är man beredd att försöka, att kämpa i alla lägen.

Vart har vårt framsynta förhållningssätt fört oss? När vi i dag tittar på internationella jämförelser, så hör Finland till världstoppen på många olika områden. Undersökningar har visat att Finland hör till de bästa i världen i fråga om bland annat ärlighet, innovativitet, läskunnighet, skolframgångar och flickors möjligheter.

Finland har också vunnit erkänsla för att vara världens mest stabila land. I dagens värld kan vi inte nå fullständig säkerhet, men i en tid som präglas av ständiga förändringar är stabilitet och säkerhet värden som bör uppskattas allt högt.

Att visa aktning och uppskattning är något som vi finländare på grund av vårt anspråkslösa folklynne måste påminna oss själva om. Att Finland med så många olika mått mätt hör till världseliten är en beaktansvärd bedrift av ett land som först nästa år firar  hundra år av självständighet.

* * *

Ni har tryggat och gett vår självständighet en möjlighet, samt byggt en grund varifrån vi stigit till ett av de ledande länderna i världen. Utan er skulle vi inte fira Finlands 100-årsjubileum nästa år.

Förutom jubileet inbegriper nästa år ett viktigt budskap och det är temat för jubileumsåret: ”Tillsammans”. Det snart hundra år gamla, självständiga finländska samhället behöver nu en mental samhörighetskänsla, gemensam vilja och framtidstro. Detta klingar säkerligen bekant från de första decennierna av vår självständighet.

Tiden är givetvis en annan, men trots det är det bra att vi ställer siktet på det andra seklet av vår självständiga historia. Jag har i flera olika sammanhang talat om helt vanliga, små faktorer som kan ha en inverkan på unga människor och sporra dem framåt. Det kan vara tips, berättelser eller bara stöd. Var och en av oss har något att ge här.

Jag har riktat detta budskap särskilt till de unga, till dem som bygger vår framtid, men så här inför jubileumsåret gäller det oss alla. Det är fråga om de mentala principer, som vi har lärt oss av vår historia, samt också om nyare idéer och tankar som vi kan ta fasta på. Finland har alltid drivits framåt tillsammans – så även i framtiden.

Jag vill framföra ett varmt och oändligt stort tack för era uppoffringar till förmån för vårt gemensamma goda. När vi ser oss omkring och tänker på Finland inser vi att det är väldigt bra att leva i vårt land.

Jag önskar alla er som deltar i denna julfest en innerlig och fridfull väntan på julen samt hälsa och allt gott för de kommande åren.