Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021

Istunnon ajankohta 27.8.2021 11.15 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065

Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen


Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, Hallitusneuvos p.029 5163453

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2020 vp; EV 71/2021 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta (HE 96/2021 vp; EV 116/2021 vp)