TP-UTVA keskusteli huoltovarmuuden turvaamisesta sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.4.2020 
Tiedote

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 3. huhtikuuta 2020 koronaviruspandemiasta ja Suomen huoltovarmuuteen liittyvistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista näkökohdista.

Keskustelussa käytiin läpi erityisesti terveydenhuollon tarvikkeiden hankintaa.

TP-UTVA keskusteli myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Erityisesti käsiteltiin uusien teknologioiden vaikutusta turvallisuuteen ja kansainvälisiin suhteisiin.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Kai Sauer, p. 0295 350 341, osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, ulkoministeriö; kansliapäällikkö Jari Gustafsson (huoltovarmuus), p. 029 504 400, työ- ja elinkeinoministeriö