Kultarannan puutarhan ja päärakennuksen peruskorjaus

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Kultarannan puutarhan ja puistoalueen monivuotinen kunnostushanke on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan muun muassa alueen kulkuväyliä sekä portti- ja pysäköintialuetta. Puutarhan ja päärakennuksen eli graniittilinnan peruskorjauksen muut vaiheet toteutetaan myöhemmin vahvistettavan aikataulun mukaisesti.

Puutarha ja päärakennus ovat valmistuneet 1910–20-luvuilla ja vaativat peruskorjausta. Edellisen kerran puutarha on kunnostettu 1960-luvulla ja graniittilinnaa on korjattu viimeksi laajemmin niin ikään 1960-luvulla. Kultarannan tekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä ja puiston kasvillisuus vaatii uusimista. Päärakennuksessa joudutaan korjaamaan myös rakenteita, sillä kuntotutkimuksen mukaan niihin kerääntyy kosteutta.

Kunnostustyön tavoitteet

Kultarannan kunnostustöiden tavoitteena on tunnistaa, säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa Kultarannan puiston kulttuurihistorialliset arvot. Puiston rakennelmia restauroidaan 1900-luvun alun asuun, mutta myös 1960-luvun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kerrokset säilytetään. Myös viheralueita ja infraa kunnostetaan ja uusitaan. Kunnostustöissä huomioidaan nykypäivän käytön ja ylläpidon asettamat vaatimukset.

Lähtökohtana ovat suojeluarvot: sekä puisto että alueella olevat rakennukset ja rakennelmat ovat suojeltuja joko asemakaavalla tai asetuksella. Alue on myös suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä eli RKY-aluetta.

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain pääosin kesäkauden ulkopuolella. Lähivuosien kesät Kultaranta on normaalisti käytössä. Hankkeen päävaiheen aikana Kultarannan päärakennus ja puisto ovat näillä näkymin yhden kesän pois käytöstä. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan päävaihe ajoittuu tasavallan presidentin toimikauden loppuvuosiin.

Kuka hankkeen toteuttaa?

Hankkeen toteuttajat on kilpailutettu hankintalain mukaisesti julkisilla tarjouskilpailuilla. Kaikilta valituilta edellytetään joko vähimmäisvaatimuksena tai valintaperusteena referenssejä vastaavista hankkeista, joissa kohteena on ollut suojeltu rakennus tai puisto.

Hankkeeseen on valittu kilpailutuksilla suunnittelijat jokaiselle osa-alueelle.

Hankesuunnittelussa  on kolme osa-aluetta:

  • Maisema-arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi on valittu Sito Oy
  • Rakennusten arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi on valittu ryhmittymä Trium Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy.
  • Insinöörisuunnittelu liittyy molempiin edellä mainittuihin. Kuntotutkimukset Ramboll Oy, LVIA-suunnittelu Granlund Oy, sähkösuunnittelu Rejlers Oy ja rakennesuunnittelu Ideastructura Oy
  • Maanrakennus- ja viherurakan ensimmäisen vaiheen urakoitsijaksi on valittu VRJ Etelä-Suomi.
  • Talotekniikkaurakoitsijaksi on valittu Calto Oy.
  • Päävaiheen urakoitsija valitaan vuoden 2018 aikana.

Mitä peruskorjaus maksaa?

Hanke toteutetaan vaiheittain vähintään viiden vuoden aikana, ja kustannusarviot tehdään vaiheittain. Rakennusten kuntotutkimukset ja arkkitehtisuunnittelu ovat parhaillaan alkamassa. Eduskunta on myöntänyt vuodelle 2018 ensimmäisen vaiheen puistotöihin 2 miljoonaa euroa.

Kultarannan tilan pinta-ala on 54 hehtaaria ja siihen kuuluu lukuisia rakennuksia, kasvihuoneita sekä suuret hoidetut puistoalueet. Kultarannan keskeinen rakennus on puistojen ympäröimä Graniittilinna. Tasavallan presidentin käytössä tila on ollut vuodesta 1921.

Artikkelia päivitetään projektin edetessä. Viimeisin päivitys 26.6.2018