LIPPU JA VAAKUNAValtiolippu

Valtiolippu


Suomen lippu on peräisin 1800-luvun puolivälistä. Alunperin se suunniteltiin helpottamaan suomalaisten kauppa-alusten tunnistettavuutta, koska alukset joutuivat usein Venäjän vihollisten hyökkäyksen kohteeksi.

Vuonna 1861 Aleksanteri II vahvisti Nyländska Jaktklubbenin säännöt, joissa määrättiin purjehdusseuraan kuuluvien alusten lipuksi "valkoinen lippu pystyisellä sinisellä ristillä" ja jonka yläkulmaan on laitettava Uudenmaan läänin täydellinen vaakuna. Vuonna 1862 joutuivat muutkin purjehdusyhdistykset käyttämään vastaavanlaista lippua kunkin paikkakunnan vaakunalla varustettuna. Vuonna 1863 tehtiin valtiopäiville esitys koko suuriruhtinaskuntaa koskevasta lipusta. Asia kuitenkin raukesi, koska sitä ei saatu ottaa käsiteltäväksi. Lippuasia jäi kuitenkin kytemään kansalaisten mieliin ja lehdistössäkin esiteltiin monenlaisia ehdotuksia "Suomen lipuksi".

Lippuasia nousi uudelleen esiin sortokaudella ja synnytti vaakunaan pohjautuvan leijonalipun. Lippukeskusteluissa nousi esiin kaksi väriehdotusta: punakeltainen ja sinivalkoinen. Yleisin ehdotus kuvioksi oli ristiaihe.

Kun Suomi itsenäistyi 1917, maa tarvitsi oman virallisen lippunsa. Koska selvyyttä lippuasiassa ei syntynyt, käytettiin väliaikaisesti leijonalippua.

Vapaussodan jälkeen päätettiin ottaa käyttöön sinivalkoinen ristilippu. Se oli kuvioiltaan yhtenäinen muiden pohjoismaiden kanssa, mutta väreiltään tarpeeksi erottuva.


Nykyisen lippulain mukaan Suomen lipussa on valkoisella pohjalla sininen risti. Lippu on joko kansallislippu tai valtiolippu.

Suomen lipun väreistä antaa tarkemmat määräykset valtioneuvosto.

Kansallislippu on suorakaiteinen ja sen mittasuhteet ovat: 1) korkeus 11 ja pituus 18 mittayksikköä; 2) ristin sakaran leveys 3 mittayksikköä; sekä 3) kenttien korkeus 4, tangonpuoleisten kenttien pituus 5 ja ulompien kenttien pituus 10 mittayksikköä.

Valtiolippu on suorakaiteinen tai kolmikielekkeinen. Siinä on ristin sakarain muodostamassa neliössä Suomen vaakuna. Neliössä on keltainen reunus, jonka leveys on 1/40 ristin leveydestä.

Suorakaiteisen valtiolipun mittasuhteet ovat samat kuin kansallislipun.

Kielekkeinen valtiolippu on yhtä mittayksikköä suorakaiteista valtiolippua pitempi siten, että sen ulompien kenttien pituus on 6 ja kielekkeiden pituus 5 mittayksikköä. Keskimmäinen kieleke on tasakylkinen, kantana ristin sakara. Ulompien kielekkeiden ulkoreunat eivät muodosta kulmaa lipun ylä- tai alareunan kanssa.

Tasavallan presidentti käyttää kielekkeistä valtiolippua, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sini-keltainen vapaudenristi.

Presidentin lippu

Presidentin lippu

Suomen vaakuna

Suomen vaakuna
Kunniamerkit


Lippu ja vaakuna


Virka-asunnot


Takaisin presidentti-instituution pääsivulle


takaisin
Takaisin alkuun alkuun