Tehtäviä kansainvälisissä ei-valtiollisissa järjestöissä

EastWest Institute

EastWest Instituten (EWI)  päämäärä on vähentää jännitystä ja epävakautta aiheuttavia tekijöitä Keski- ja Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Euraasiassa. Presidentti Ahtisaarelle erityisiä tavoitealueita ovat Venäjä, Ukraina ja Balkan.  EWI:lla on toimivat ja läheiset suhteet poliittiseen johtoon sen toimialueilla. 

Presidentti Ahtisaari toimii puheenjohtajana yhdessä amerikkalaisen George F. Russellin kanssa. EWI:n pääkonttori ovat New Yorkissa ja Prahassa. EWI:llä on toimistoja myös Moskovassa, Kiovassa ja Brysselissä.

Lisätietoja:  http://www.iews.org/

 

 

International Crisis Group

International Crisis Group (ICG) on yksityinen, monikansallinen järjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa kansainvälisen yhteisön valmiutta ennakoida, ymmärtää ja estää kriisien syntymistä. ICG:n perustoiminta on kentällä tapahtuva tutkimus. Kohdemaissa toimivat poliittisten analyytikkojen ryhmät keräävät tietoa laajoista lähdeaineistoista ja tuottavat säännöllisesti analyyttisiä raportteja ja käytännön suosituksia, jotka osoitetaan kansainvälisille avaintoimijoille.

Presidentti Ahtisaari on ICG:n puheenjohtaja. ICG:n pääkonttori on Brysselissä.

Lisätietoja: http://www.crisisweb.org/

 

 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) on perustettu demokratian kehittämiseksi ja sen toimivuuden turvaamiseksi kaikkialla maailmassa. Instituutin on valtuutettu käynnistämään erilaisia hankkeitta, joiden avulla pyritään kehittämään demokraattisen hallinnon toimivuutta niin valtio kuin kansainväliselläkin tasolla. IDEA:lla on myös tutkimustoimintaa ja vaalien järjestämiseen ja tarkkailuun liittyvää toimintaa ympäri maailmaa.

Presidentti Ahtisaari on IDEA:n hallituksen jäsen. IDEA:n pääkonttori on Tukholmassa.

Lisätietoja: http://www.idea.int/

 

 

International Youth Foundation

The International Youth Foundation (IYF) on itsenäinen ja kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää lasten ja nuorten kautta yhteiskuntien myönteistä kehitystä kaikkialla maailmassa. Presidentti Ahtisaari on IYF:n Global Councilin puheenjohtaja sekä Balkanin lapsi ja nuorisosäätiön puheenjohtaja, jonka tavoitteena on edistää positiivista muutosta Balkanin alueella nuorten sukupolvien kautta. IYF:n pääkonttorit on Baltimoressa

Lisätietoja: http://www.iyfnet.org/

 

 

Soros Foundation Network

Soros Foundation Network ja Open Society Institute (OSI) ovat sitoutuneet avoimien yhteiskuntien rakentamiseen kaikkialla maailmassa tukemalla erilaisia hankkeita koulutus-, sosiaalisiin ja oikeudellisiin uudistuksiin liittyen. OSI toimii säätiöiden verkoston koordinoija.

Presidentti Ahtisaari on Open Society Institute ja Soros säätiöiden yhteisen neuvonantajaryhmän jäsen. OSI:lla on toimistot New Yorkissa ja Budapestissa. Soroksen Foundation Networkin toimistot ovat lisäksi Brysselissä, Pariisissa ja Washington D.C:ssä.

Lisätietoja:  http://www.soros.org/

 

 

War-Torn Societies Project International

War-torn Societies Project International (WSP) projektin tavoitteena on tukea kansainvälisen yhteisön ja kansallisten toimijoiden kykyä paremmin vastata sodan läpikäyneiden maiden haasteisiin. WSP-International pyrkii myös luomaan yhteyksiä sota-alueilla olevien erilaisten kehitys ja rauhanturvahankkeiden välille. Osallistuvan toiminnan ja tutkimuksen mallilla pyritään sitouttamaan sota-aleuilla toimivat kansalliset ja kansainväliset instituutiot yhteisiin päämääriin. Näitä ulottuvuuksia ovat niin humanitaarinen, taloudellinen kuin sotilaallinenkin ulottuvuus.

Presidentti Ahtisaari on WSP-Internationaalin puheenjohtaja. Sen toimisto on Genevessä.

Lisätietoja: http://www.unrisd.org/wsp/

 

 

Informaatioteknologia ja kriisinhallinta

Presidentti Ahtisaari on ollut mukana käynnistämässä hanketta, jossa pyritään liittämään suomalainen korkea teknologinen osaaminen ja kriisinhallintaosaaminen sekä langattoman viestinnän osaaminen kokonaisuudeksi, jolla voidaan johtaa ja koordinoida paremmin kriisinhallintaoperaatioita. Informaatioteknologia ja kriisinhallintaprojekti on käynnistetty yhteistyössä Tampereen yliopiston, teknologiayritysten ja eri ministeriöiden kanssa.

 

Alkuun