BESÖK
De resor som republikens president företar utomlands är antingen besök
eller konferensresor. Beroende på besökens protokollära status
klassificeras dessa som statsbesök, officiella besök eller arbetsbesök.
Republikens nuvarande president, Martti Ahtisaari, företar månatligen
en landskapsresa i hemlandet. Under landskapsresorna bekantar sig
presidentparet med de olika landskapen samt tar del av
lokalbefolkningens synpunkter och erfarenheter.Resor i Finland

Utlandsbesök

Gäster i Finlandtillbaka
till  början till början