REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTVÄLKOMMEN


IN ENGLISH SUOMEKSI


På dessa sidor finns information om president Martti Ahtisaaris presidentperiod 1994-2000.
På sidorna finns bl.a. republikens president Martti Ahtisaaris tal, resor och bildmaterial.
Sidorna är likadana som de sidor som fanns då president Ahtisaaris presidentperiod upphörde den 1 mars 2000.

 

Institutionen Personer Besök Tal och intervjuer Eeva Ahtisaari. tal och intervjuer
Institutionen Personer Besök Tal och
intervjuer
Tal och intervjuer


Republikens presidents kansli 2000
Meddelanden från republikens presidents kansli <1.3.2000

Sidkatalog

Senast ändrad 18.2..20000


 

Republikens presidents e-postadress: Presidentti@tpk.vn.fi

Kommentar:
webmaster@tpk.vn.fi

Republiken president Tarja Halonen 1.3.2000-

 

Presidentens slott, Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel (09) 66 11 33
Virtuellt besök i Presidentens slott
Virtuellt besök i Talludden