UTMÄRKELSETECKEN SOM PRESIDENTEN BÄRFinlands president är stormästare för alla tre ordnarna.

Frihetskorsets orden (FrK)
Finlands Vita Ros' orden (FVR)
Finlands Lejons orden (FLO)

Till sin hjälp har stormästaren ordenskapitlet, i vilket ingår kansler, vicekansler och minst fyra medlemmar. FVR och FL har ett gemensamt ordenskapitel.


FrK


FVR


FLOUtmärkelsetecken


Flagga och vapen


Ämbetsbostäder


Riddarordnarnas kanslis address är Ständerhuset, Snellmansg. 9-11, 00170 Helsingfors, tel. 09-179425
Tillbaka till huvudmenyn gällande presidentinstitutionen


tillbaka
till början till början