REPUBLIKENS PRESIDENTS KANSLIBesöks- och postadress:
Mariegatan 2, 00170 Helsingfors
Telefon: (09) 66 11 33 (även Talludden och Gullranda)
Telefax: (09) 638 247, kab. (09) 630 292, adj. (09) 6221474

E-postadresser:
Internet: förnamn.efternamn@tpk.vn.fi
X.400: G=förnamn, S=efternamn, O=tpk, P=vn, A=mailnet, C=fi
Uppgifterna vid republikens presidents kansli:


 

 

Om uppgifterna vid republikens presidents kansli föreskrivs i en lag av den 1.1.1996. Enligt lagen skall republikens presidents kansli bistå republikens president i uppgifter som hör till presidentämbetet, sköta presidentens administrativa åligganden samt se till att republikens president och presidentens familj får de personliga tjänster som de behöver. Kansliet svarar också för presidentens personliga säkerhet och för säkerheten i de lokaler som han förfogar över.RPK:s organisation
tillbaka Takaisin alkuun till början
Foto: Henrik Niinimäki