Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 7.2.2012

President Halonen öppnade riksmötet 

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kuuntelee, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen avaa valtiopäivät. Kuva: LehtikuvaBild: Lehtikuva

Enligt president Tarja Halonen förutsätter republikens presidents centrala uppgifter – utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken – ett gott och smidigt samarbete mellan våra högsta organ. ”Enligt denna princip har vi också försökt arbeta”, sade president Halonen när hon öppnade 2012 års riksmöte i riksdagen den 7 februari.

”Riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott har alltid varit välkomna att samtala med mig. Också de tjänstemän som deltagit i statsbesök eller i diskussioner som jag har fört i samband med andra internationella möten har vid behov stått till riksdagens förfogande. Jag är övertygad om att presidenten också i fortsättningen gärna vill hålla dessa kanaler öppna till riksdagen, så länge det finns en uttalad önskan om det”, sade presidenten. Också kontakterna till andra utskott och riksdagens människorättsgrupp och gruppen för global etik har varit nyttiga.

Enligt president Halonen aktiverar det nuvarande presidentvalsystemet ett stort antal anhängare att ställa upp bakom sina egna kandidater. ”Jag hoppas att detta intresse att sköta gemensamma angelägenheter fortsätter”, sade hon. ”Även om det kalla vädret i någon mån kan ha påverkat valresultatet finns det orsak att fundera över hur man kunde upprätthålla ett aktivt valdeltagande under vardera omgången.”

En värld med många maktcentra

”Med ekonomisk makt följer i allmänhet politisk makt, sade president Halonen i sitt tal. Vi är på väg från en enpolig världsordning mot en värld med många maktcentra, när BRICS-länderna - Brasilien, Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika – har fått mera inflytande. ”Tillsammans med det övriga Europa måste vi beakta detta när vi bygger upp vår utrikes- och försvarspolitik”, sade president Halonen.

President Halonen talade också om rapporten som FN:s panel om hållbar utveckling, som hon varit ledare för, publicerade senaste vecka. ”Vår ståndpunkt är, att för att nå hållbar utveckling är en ekonomisk tillväxt välkommen, men den bör vara socialt rättvis och uppfylla de ekologiska ramvillkoren.”

”Att utrota fattigdomen och öka jämlikheten är fortfarande ytterst viktigt. Både produktionssätten och konsumtionsvanorna måste bli sådana att de främjar en hållbar utveckling. Klimatförändringen är det klaraste beviset på att ekonomisk tillväxt i sig inte ökar välfärden”, sade president Halonen.

”Medborgarnas kontakter berättar om individernas och familjernas ekonomiska trångmål och mänskliga nöd. Skillnaderna i välfärden avspeglas i mycket stor utsträckning på olika sektorer. Just det, att vi tar hand om alla gör oss till en nation. Speciellt under ekonomiskt kärva tider måste man bära särskilt ansvar för de mest sårbara. För det är just dem som dessa förändringar drabbar hårdast.”

”Detta är sista gången som jag som republikens president öppnar riksmötet och närapå sista gången, som jag är tillsammans med er här i salen. Jag har själv också i drygt tjugo år tjänstgjort som riksdagsledamot och känner därför lite vemod, men mycket respekt för dem som arbetar i detta hus”, sade president Halonen och önskade talmännen och ledamöterna framgång och visdom i sittarbete.

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 9.2.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi