President Niinistö deltar i ett möte mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer i Lettland

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 55/2022
12.12.2022

Republikens president Sauli Niinistö kommer att delta i ett möte mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer måndagen den 19 december i Riga.

Temat för mötet är Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Företrädare för alla tio länder som deltar i JEF-försvarssamarbetet har bjudits in. Värdar för mötet är Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš och Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, eftersom Storbritannien leder JEF-samarbetet. Före JEF-mötet har president Niinistös ett bilateralt möte med Lettlands president Egils Levits.

Det senaste JEF-mötet ägde rum i London i mars 2022.

JEF (Joint Expeditionary Force) är en multilateral sammanslutning för försvarssamarbete som leds av Storbritannien. Utöver Storbritannien deltar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige i samarbetet. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga olika kriser och att samarbeta i händelse av en kris. JEF:s huvudsakliga verksamhetsområde är norra Europa och Östersjöregionen.