Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 5.2.2012

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe 63. Yhteisvastuukeräyksen avaamiseksi 5.2.2012

Valtioiden ylivelkaantuminen, euron kriisi ja epävarmat tulevaisuuskuvat ovat ajoittain jättäneet varjoonsa yksittäisten ihmisten arjen ja talousvaikeudet.

Yleisestä elintason kohenemisesta huolimatta köyhyys on noussut uudelleen yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi maassamme. Tästä kertovat entisestään pidentyneet leipäjonot ja ruokapankkien ruuhkautuminen. Tilastoitu köyhyys on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Kotitalouksien velkaantumisaste on korkeampi kuin koskaan ennen. Tämä kertoo ehkä luottamuksesta talouteen ja tulevaisuuteen, mutta myös siitä, että kotitaloudet joutuvat rahoittamaan arkeaan yhä useammin lainarahalla. Monet ovat vaarassa pudota velkakuiluun, josta omin voimin nouseminen voi olla vaikeaa.

Velkaantumisen yleisinä syinä ovat pienet tulot ja yllättävät elämänmuutokset. Vakava sairastuminen, perheenjäsenen kuolema, työttömyys tai muutokset perherakenteessa voivat ajaa taloudelliseen ahdinkoon – tilanteeseen, jossa arjen välttämättömistä menoista on vaikea selvitä. Tilannetta ei helpota se, että perusturvan ostovoima on vahvan talouskasvun vuosina jäänyt jälkeen palkkatulotason kehityksestä.

Opiskelijan, pitkäaikaistyöttömän tai eläkeläisen talous ei useinkaan kestä minkäänlaisia yllätyksiä. Riittävien palkkatulojen puuttuessa ei ole mahdollista saada edes kohtuukorkoista luottoa odottamattomien kulujen hoitamiseen. Pahimmillaan vaikeuksissa oleva ihminen joutuu turvautumaan kallisiin pikaluottoihin, jotka kiihdyttävät velkakierrettä entisestään.

Meidän tulee lainsäädännöllisin toimin suojata heikoimmassa asemassa olevia. Taloudellisessa ahdingossa olevan ihmisen hädänalaista tilaa ei missään tapauksessa saa käyttää hyväksi.

Perusturvan rinnalle tarvitsemme toimivan ja kattavan sosiaalisen luototuksen mallin. Myös köyhällä tulee olla oikeus ja mahdollisuus lainarahaan, jonka ehdot ovat inhimilliset luotonsaajankin kannalta.

Takuu-Säätiö käynnistää tämän vuoden yhteisvastuukeräysvaroin pienluottotoiminnan, jonka avulla ehkäistään ylivelkaantumista. Matalakorkoiset pienluotot on tarkoitettu taloudellisessa ahdingossa oleville ihmisille, joilla pienet ansiotulot tai menetetyt luottotiedot estävät muiden kohtuuhintaisten luottojen saamisen.

Pienluottoja myönnetään kertaluontoisiin kuluihin kuten vuokravakuuksiin, tai yllättäviin, välttämättömiin kodinhankintoihin. Tarvittaessa luotonsaajalle etsitään hänelle sopiva tukisuhde taloudenhallinnan neuvontaan koko luottosuhteen ajaksi.

Emme saa myöskään unohtaa sitä syvää köyhyyttä ja hätää, joka on maamme rajojen ulkopuolella. Maailmanpankin arvion mukaan 1, 4 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle yhden euron päivätuloilla. Arki on silloin jokapäiväistä taistelua hengissä selviytymiseksi.

Suomalaisten lisäksi Yhteisvastuukeräys auttaa hädänalaisia ihmisiä kehitysmaissa. Tänä vuonna keräyksen kehitysyhteistyövaroilla tuetaan Pohjois-Ugandassa ruohonjuuritason ryhmämuotoista pienrahoitustoimintaa eli kylien säästö- ja lainaryhmiä. Näissä ryhmissä kapinallisten aikoinaan evakkoleireille ajamia ja nyt kotikyliinsä palaavia ihmisiä autetaan pääsemään uudelleen kiinni normaaliin elämään ja hankkimaan toimeentulonsa itsenäisesti. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Näiden vuosien aikana, jotka olen toiminut keräyksen suojelijana, Yhteisvastuu on nostanut esiin useita yhteiskunnallisia epäkohtia kuten maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten aseman työmarkkinoilla, lapsiköyhyyden sekä omaishoitajien vaikean aseman.

Perinteikäs Yhteisvastuukeräys on keskeinen osa suomalaisuutta. Hyvinvointiyhteiskunnassa tarvitaan toimivien julkisten palvelujen lisäksi aktiivista järjestökenttää ja yhteisvastuuta. Tarvitsemme jokaisen ihmisen panosta yhteisen maamme ja maailmamme kehittämiseen. Tasavallan presidentti on toiminut Yhteisvastuukeräyksen suojelijana sen yli 60-vuotisen historian ajan.

* * *

Kutsun sinut mukaan Yhteisvastuukeräykseen huolehtimaan heistä, jotka tarvitsevat apuamme. Julistan 63. Yhteisvastuukeräyksen avatuksi ja toivon kansalaisten osallistuvan siihen aktiivisesti. Ollaan yhdessä Arkienkeleitä.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 3.2.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi