Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Kanslia: Tehtävät

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi

Tasavallan presidentin kanslian tehtävät

Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty lailla. Sen mukaan tasavallan presidentin kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä presidentintoimeen kuuluvissa tehtävissä, hoitaa tasavallan presidentin hallintoasiat, säilyttää ja hoitaa tasavallan presidentin arkistoa sekä järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut. Tasavallan presidentin kanslia myös huolehtii tasavallan presidentin henkilökohtaisesta ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta.

Tasavallan presidentin kabinetin ja adjutanttien tehtävät

Tasavallan presidentin kabinetti

Tasavallan presidentin kabinettiin kuuluvat kansliapäällikkö, presidentin neuvonantajat, viestintäpäällikkö ja erityisavustaja. Kabinetti seuraa tasavallan presidentin tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä ja raportoi niistä tasavallan presidentille sekä vastaa tasavallan presidentin ohjeiden mukaisesti muutoin tasavallan presidentin avustamisesta presidentintoimen hoidossa.

Kansliapäällikkö toimii myös kabinetin päällikkönä.

Kabinettikokous ja ohjelmakabinetti

Kabinetti kokoontuu tasavallan presidentin johdolla (kabinettikokous) käsittelemään tärkeimmät presidentintoimen hoitoon liittyvät asiat ja kansliapäällikön johdolla käsittelemään muita asioita ja valmistelemaan kabinetin kokouksia.

Tämän lisäksi pidetään tasavallan presidentin johdolla ohjelmakabinetti, johon kabinetin lisäksi osallistuvat adjutantit. Kabinetti ja adjutantit valmistelevat kansliapäällikön johdolla ohjelmakabinetin kokoukset.

Tasavallan presidentin adjutantit

Puolustusvoimat asettaa tasavallan presidentin käytettäväksi tarpeellisen määrän adjutantteja, jotka toimivat tasavallan presidentin kansliassa. Adjutantit ensimmäisen adjutantin johdolla valmistelevat ja toteuttavat tasavallan presidentin ja presidentin puolison ohjelmaa ohjelmakabinetin ohjeiden mukaisesti.

Käytäntö on peräisin vuosilta 1918 – 1919, jolloin kenraali C-G. E. Mannerheim toimi valtionhoitajana (tilapäisenä valtionpäämiehenä). Muun muassa taiteilija, luutnantti Akseli Gallen-Kallela toimi silloin jonkin aikaa Mannerheimin adjutanttina. Adjutanteista yksi toimii presidentin puolison avustajana. Lisäksi yksi adjutantti avustaa eläkkeellä olevia presidenttejä. Tasavallan presidentin adjutantin tehtävissä on toistaiseksi pisimpään palvellut kenraali Grönvall 1944–1962.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 21.3.2013

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi