Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Tiedotteet ja uutiset

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 21.5.2008

Monikulttuurisuus puhutti kuudennessa Presidenttifoorumissa

Monikulttuurinen ja moniarvoinen Suomi oli teemana 21. toukokuuta 2008 järjestetyssä kuudennessa Presidenttifoorumissa. Avauspuheenvuorossaan tasavallan presidentti Tarja Halonen korosti dialogia ja avointa vuorovaikutusta eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien välillä ja niiden sisällä. ”Omalta osaltani olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä syksystä 2001 lähtien Suomessa toimivien kristillisten, juutalaisten ja islamilaisten uskontokuntien kanssa kutsumalla heitä keskustelutilaisuuksiin. Käytäntö tulee jatkumaan”, presidentti Halonen lupasi ja tähdensi vuoropuhelua myös valtion ja yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten ihmisten kesken. ”Toivon, että aito dialogi siirtyisi sanoista teoiksi ihmisten arkipäivään”.


Presidentti Halosen mukaan hyvän yhteiskunnan voi luoda vasta oikeudenmukainen enemmistö. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Suomi on muuttunut yhä monikulttuurisemmaksi ja monietniseksi. Tulevat isät ja äidit joutuvatkin presidentti Halosen mukaan miettimään millä tavoin kulttuureja yhdistetään. ”Samassa tilanteessa ovat isoäidit, kummit, kaimat ja muut perheen ystävät. Kansainvälistyvässä maailmassa yhä useampi ihminen joutuu muodostamaan kulttuurillisen identiteettinsä useamman ryhmäkulttuurin osista”,

Riittävä tieto omasta ja muiden kulttuureista on ensiarvoisen tärkeää. ”Tärkeintä on kuitenkin, että perusasenne on toista ihmistä kunniottava ja arvostamme ihmistä hänen erilaisuudestaan riippumatta tasa-arvoisena ihmisenä”.

Syrjintään on puututtava

Suomalaisilla on presidentti Halosen mukaan ollut melko vahva käsitys, että rasismi olisi vähäistä maassamme. Historiallisesti on meilläkin ollut etnistä syrjintää ja uusien vähemmistöjen tulo maahamme sai enemmistön avaamaan silmänsä myös perinteisille vähemmistöillemme.

”Haluan kannustaa tunnistamaan syrjinnän ja rasismin sekä puuttumaan sen erilaisiin ilmenemismuotoihin. Haluan myös korostaa, että vähemmistöjen puolesta voi ja pitää puhua, niidenkin jotka eivät itse vähemmistöön kuuluisikaan. Oikeudenmukainen enemmistö vasta pystyy luomaan hyvän yhteiskunnan”, presidentti Halonen sanoi.


Keskustelijoina oli mm. kulttuurivähemmistökoordinaattori Umayya Abu-Hanna Valtion taidemuseosta, Kulttuurikeskus Caisan johtaja Ahmed Akar ja monikulttuurisuusasioiden päällikkö Anne Alitolppa- Niitamo Väestöliitosta.

Presidentinlinnan Valtiosaliin oli kutsuttu kutsuttu keskustelijoita yhteiskunnan eri alueilta, muun muassa poliittisia päättäjiä, virkamiehiä ja tutkijoita sekä uskontokuntien ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Presidentti Halosen lisäksi alustuspuheenvuoron käyttivät maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, kulttuurivähemmistökoordinaattori Umayya Abu-Hanna Valtion taidemuseosta, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, toiminnanjohtaja Miranda Vuolasranta Suomen Romanifoorumista sekä Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Tarmo Ropponen.

Presidenttifoorumeita on järjestetty kuusi kertaa vuodesta 2006 lähtien. Edellisten foorumeiden teemoina ovat olleet suomalaisen työn kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot, ulkopolitiikka, vanhustenhuolto ja Itämeri.

Presidenttifoorumin alustuspuheenvuorot liitetiedostoina:
Astrid Thors (PDF, 27 KB)
Johanna Suurpää (PDF, 24 KB)
Miranda Vuolasranta (PDF, 49 KB)
Klemetti Näkkäläjärvi (PDF, 84 KB)


Valtiosaliin oli kutsuttu kutsuttu keskustelijoita yhteiskunnan eri alueilta. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia
Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 1.12.2009

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi