Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 1.2.2004

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe 55. Yhteisvastuukeräyksen avaamiseksi 1.2.2004

Uutiset tuovat toistuvasti tietoomme ihmisten hätää niin kotimaassa kuin ulkomailla. Arkemme keskellä moni kanssaihmisemme voi tarvita välittömästi apua. Ihmisistä huolehtiva yhteiskunta ei poista sitä tosiasiaa, että jokaisella meistä on moraalinen vastuu auttaa toista ihmistä. Jokainen meistä voi olla Raamatun sanoin laupias samarialainen.

Tänään avattavan Yhteisvastuukeräyksen tehtävänä on muistuttaa hädänalaisista lähimmäisistämme ja kasvattaa yhteiseen vastuunkantoon. Keräys syntyi sodan jälkeen ilmauksena suomalaisten yhteisestä rintamasta, yhteisestä huolenpidon halusta, jotta kukaan ei jäisi hätänsä kanssa yksin.

Moderni elämäntyyli, jossa yhteisöllisyys on heikentynyt, synnyttää herkästi kansalaiskylmyyttä ja eettistä välinpitämättömyyttä. Siksi on tarpeen, että tiedotusvälineissä annetaan tilaa myös hyvän tekemiseen kannustaville kertomuksille. Ihmisiä tulee tietoisesti kasvattaa lapsesta pitäen yhteiseen vastuuseen ja huolenpitoon.

Äidin rakkauden merkitys on ollut läpi historiamme tunnettu asia. Ehkä juuri sen vuoksi on ollut vaikea tunnustaa, etteivät asiat ole kaikissa perheissä hyvin.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen teemana on "Jotta äidinrakkaus toteutuisi". Kotimaassa keräysvaroilla autetaan päihdeongelmasta kärsiviä äitejä ja vauvaperheitä. Synnyttäjistä noin kuusi prosenttia on päihderiippuvaisia. Vuosittain satoja lapsia vaurioituu sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vuoksi. Päihteiden kulutus on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti; kärsimys kertautuu sukupolvelta toiselle. Tämä syrjäytymisen kierre on katkaistava. Ja me voimme yhdessä tehdä sen.

Keräysvaroin käynnistyvässä hankkeessa avustustoimet kohdistuvat perheen odotus- ja pikkulapsiaikaan, joka on tutkimusten mukaan naiselle otollinen hetki muuttaa elämä toisenlaiseksi. Äidin motivaatio päihteettömyyteen on tavallista vahvempi. Tukemalla äidin ja lapsen vuorovaikutussuhdetta voidaan katkaista yli sukupolvien jatkuva syrjäytymisen ketju. Keräysvaroilla kehitetään erityisesti kotikäyntityötä, jolla on todettu olevan pitkäkantoinen vaikutus äidin ja lapsen elämään.

Keräysvaroin käynnistettävän hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto ja Kirkkopalvelujen Tyynelän Kehittämiskeskus.

Yhteisvastuukeräyksen keräysvaroilla tehdään myös pitkäjänteistä kansainvälistä kehitysyhteistyötä kymmenissä eri maissa. Tänä vuonna puhutaan erityisesti siitä, millä tavoin Kambodzhassa autetaan vaikeissa olosuhteissa eläviä äitejä. Aasiassa oleva Kambodzha toipuu edelleen punakhmerien hirmuhallinnon ja vaikeiden sotavuosien aiheuttamista vammoista. Moni äiti kantaa syvää huolta lapsistaan, jo senkin vuoksi koska maahan on kätkettyinä sodan jäljiltä miljoonia miinoja. Elinympäristön turvallisuutta voidaan parantaa miinanraivauksen avulla.

Jokapäiväinen leipäkään ei ole kaikille taattu. Köyhimmissä oloissa eläviä perheitä autetaan parantamalla ruokaturvaa ja terveydenhuoltoa. Keräysvaroilla naisia koulutetaan ammatteihin ja tuetaan itsenäiseen toimeentuloon. Yhteisvastuun välittäjänä toimii Kirkon Ulkomaanapu, jonka kautta suomalaiset ovat auttaneet kambodzhalaisia jo 25 vuoden ajan.

Tuhannet vapaaehtoiset kiertävät tästä päivästä lähtien kotiovilla ja kaduilla keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Kiitos teille suomalaiset, kun ette kulje kärsivän lähimmäisenne ohi. Kehotan meitä kaikkia ojentamaan auttavan kätemme.

Julistan 55. Yhteisvastuukeräyksen avatuksi.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 1.2.2004

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi