Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 3.4.2008

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Euroatlanttisen kumppanuusneuvoston EAPC:n työlounaalla 3.4.2008

(muutosvarauksin)

Tämä kokous on arvokas tuodessaan yhteen NATOn jäsenet ja heidän kumppaninsa. Meidän on käsiteltävä turvallisuushaasteita tiiviissä yhteistyössä. Meidän on lisättävä ponnistuksiamme uusien uhkien torjumiseksi. Ilmastonmuutoksen kaltaiset haasteet ovat omiaan moninkertaistamaan riskejä. Kansainvälisessä kriisinhallinnassa meidän on toimittava laajalla turvallisuuskäsitteellä. Tarvitaan väljää tarkastelutapaa, jossa yhdistellään siviili- ja sotilaskeinoja.

Suomi on osallistunut rauhanturvatoimintaan vuosikymmeniä. Teemme niin tulevaisuudessakin, kuten parhaillaan Kosovossa, Afghanistanissa ja Tshadissa. EAPC-kumppanuuden kautta Suomi voi edelleen kehittää osaamistaan ja olla paremmin valmistautunut tuleviin operaatioihin.

Euroopan unioni ja NATO ovat kriisinhallinnassa toisiaan täydentäviä, eivät kilpailevia toimijoita. Samalla alueella toimiessaan niiden on tehtävä tiivistä keskinäistä yhteistyötä saadakseen aikaan kestäviä tuloksia. Yhteistyön puute voi tarpeettomasti vaarantaa siviilejä ja sotilaita, Kosovo ja Afganistan ovat tästä nyt esimerkkejä. Kummankin järjestön olisi lisäksi toimittava poliittisen vuoropuhelunsa parantamiseksi.

Kumppanuutta kaivataan myös erilaisten kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden välille. ETYJn ja NATOn yhteisenä tavoitteena on turvallinen ja demokraattinen Eurooppa. Haluan vakuuttaa teille, että konfliktien ehkäisy ja kriisinhallinta ovat Suomen Etyj-puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita, joilla on kytköksiä myös NATOn toimintaan, yhtenä esimerkkinä ihmiskaupan vastainen työ.

Kumppanuusneuvosto teki neljä vuotta sitten Istanbulissa merkittävän päätöksen ottaessaan "nollatoleranssilinjan" suhtautumisessa ihmiskauppaan. Meidän on huolehdittava tehokkaasta toteutuksesta.

Toinen meille ajankohtainen asia on voimien yhdistäminen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" toteuttamiseksi. Naisten ottaminen mukaan kriisinhallintaan ja kriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen tekee operaatioista tehokkaampia ja omiaan synnyttämään kestäviä tuloksia. NATO on oikeutetusti ottanut aktiivisen roolin päätöslauselaman toteuttajana. Monet kiitokset, ja menestystä yhteisille ponnistuksillemme.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 10.4.2008

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi